Från valberedningen i brf Ljuset

Ljuset söker engagerade medlemmar till styrelsen. Inför årets föreningsstämma söker valberedningen engagerade boende som är intresserade av att vara med och förvalta vår förening och fastighet.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningen och fastigheten så att den överlever i ”evig tid”. Ledamotens viktigaste bidrag är sin ansvarskänsla, långsiktighet, och sitt sunda förnuft samt vilja att ta itu med olika löpande ansvarsuppgifter och för tillfället pågående projekt.

Arbetsinsatser arvoderas enligt stämmans beslut. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad och för detta utgår ett fast arvode. Dessutom utgår timarvode för den tid man lägger ned på exempelvis löpande ansvarsuppgifter, pågående projekt och bemanning under expeditionstid.

Styrelsen består av lekmän som arbetar med hjälp av SBC för ekonomisk förvaltning och Spetsudden för fastighetsförvaltning. Vid behov anlitar vi även annan specifik kompetens.

För verksamhetsåret 2022/2023 behöver styrelsen utse en ny kassör. Därför söker vi särskilt efter kandidater med som är intresserade av ekonomi. Specifika kunskaper om brf-ekonomiska finns stöd och utbildningar för.

Valberedningen blir också extra glad om några av de yngre medlemmarna i föreningen anmäler intresse. Har du frågor om styrelsearbete och vad det innebär att kandidera? Tveka inte att kontakta Valberedningen! Vi nås på valberedningen@ljuset.se

Vänliga hälsningar, Ann Kylén och Anna Sjöblom
Valberedningen Brf Ljuset

BRF Ljuset Nyhetsbrev – Cirkuläret #10

🌾🌤️Vårstädning
Vårstädning lördagen den 30/4 kl 10-12. Var med och hjälp till när gården ska göras fin inför vår och sommar!  Mer info kommer att sättas upp i trapphusen när det närmar sig. 
📠 Kontorshotellet 
Styrelsen har nu formellt beslutat att omvandla några tomma lokaler till kontorshotell. Arbetet med detta har pågått en tid och även blivit fördröjt pga arbetsbelastning och pandemin. Under våren kommer vi utforma en modell för finansiering och hoppas kunna färdigställa arbetet innan sommaren. För er som inte känner till detta är kontorshotellet tänkt att vara en arbetsplats att hyra för oss medlemmar. Vilket kan passa bra för de som jobbar hemifrån men samtidigt vill komma ifrån sin lägenhet. Vi återkommer med mer information så snart uthyrning är möjlig.  
🔧 Byte Cemi till Spetsudden 
Som vi meddelat i tidigare nyhetsbrev har nu Spetsudden tagit över den tekniska förvaltningen av vår förening. Styrelsen har haft veckovisa avstämningar och följt upp alla pågående ärenden från Cemi. Överlämningen har gått smidigt och vi hoppas att ni som haft behov av att komma i kontakt med Spetsudden upplevt en effektiv ärendehantering. 
🧑🏻‍💻 BRF Ljusets hemsida
För att hjälpa boende med de vanligaste frågorna kring sitt boende eller vår förening har vi en superbra hemsida (www.ljuset.se) där vi försökt samla svaren. Vi uppmanar er att om ni har någon fråga eller fundering att kolla in hemsidan först och finner ni inte svaret så är de bara att maila styrelsen. De vanligaste frågorna vi får i styrelsen som hemsidan kan hjälpa med är dessa:
1. Hur söker jag  cykeltillstånd? 
2. Jag har tappat bort min blipp, hur fixar jag ny? 
3. Nått har gått sönder på huset, hur felanmäler jag det? 
⚠️Vind och trapphus 
Det är strängt förbjudet att placera föremål utanför förråd eller i trapphus! I dagsläget finns det föremål i vägen på vinden, norra sidan av fastigheten samt i gångarna vid säkerhetsförråden i uppgång 6-7. Detta utgör en säkerhetsrisk för såväl boende som för våra entreprenörer. Vind och trapphus måste hållas fria från föremål för allas säkerhet.  
🌱 Komposterna  
Vi har nu placerat ett hönsnät över trädgårdskomposterna. Anledningen är att det hamnar oönskat material i komposterna. Industriellt odlade krukväxter dvs de som säljs i affärer ska kastas i brännbart. Dessa växter behandlas med tillväxthämmande medel för att växterna ska få önskad form. Ämnen som sedan ligger kvar länge i jorden och bryts ner långsamt.Vi vill gärna få fram fin jord i trädgårdskomposterna som ger stora och friska växter. Så hjälp oss att inte sprida dessa tillväxthämmande medel i naturen,  de hör inte hemma där.

Värme

Värmepumpen i föreningen är relativt ny (2015) och är i ett skede av ständig injustering. Föreningen har kontrakterat en person för detta ansvar och några av er har haft honom på besök. Då vi hade få anmälningar om kalla lägenheter förra säsongen trodde vi justeringen har hamnat på en bra balans av rätt temperaturer i våra lägenheter samtidigt som den optimerar kostnaden. Om ni känner att så inte är fallet får ni mer än gärna kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Det är utetemperaturen som avgör om värmen ska slås av eller sättas på. När det börjar bli kallt på hösten så är vår utrustning inställd så att värmen slås på om temperaturen går under 10 grader på natten. På hösten varierar dock nattemperaturen och därför är alltid systemet lite svajigt innan utetempen är kontinuerligt under 10 grader.

Inomhustemperaturen ska vara +/- 20 grader, men diffar lite mellan lägenheterna. Om din lägenhet blir kall i vinter, felanmäl till fastighetsskötaren. Men innan du gör det, kolla att du inte släpper in kall luft via delvis öppna fönster, öppna ventiler osv. Det blir dragigt nära fönstren och har man mycket glasyta som hörnlägenheterna har, då är det helt klart jobbigare. Om man har framtagna undergolv får man räkna med en kallare lägenhet, då den då läcker värme genom golvet och springorna mellan undergolv och yttervägg.

Innan du felanmäler:

  • Se till att fönstren är stängda och att tätningslisterna sitter bra och är rena från damm och smuts.
  • Begränsa luftflödet i ventilerna (inte helt, luften måste röra sig lite grann för komma åt att värma och så får den inte vara för fuktig. se bifogad bild)
  • Stäng badrumsdörren (så varmluften inte försvinner genom badrummets ventilationsutsug)
  • Har du framtaget undergolv (smala furubrädor) bor du i en extra otät lägenhet och får acceptera lite lägre temperatur.

Dubbeldörrarna i trapphuset fyller en funktion och det är nu dags att hålla dem stängda. Visa hänsyn mot de som har vägg mot dörrarna och stäng dem försiktigt nattetid.

Man får gärna även komma ihåg att värmen är vår utan konkurrens största kostnad. Kring 2 miljoner kronor per år eller 7500 kr per lägenhet. Känner man dock efter åtgärderna ovan att temperaturen är för låg får ni gärna mäta temperaturen själva (har bifogat riktlinjer från FHM) och sedan kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Vi önskar er en härlig sommar! ☀️

Hej alla medlemmar i brf Ljuset!

Sommaren är här, och vi hoppas ni haft en fin midsommar! Då känns det extra skönt att pandemiläget har förbättrats kraftigt i Stockholms län. Efter stämman i våras fick styrelsen tre nya ledamöter och själv tillträdde jag som ny ordförande. Vår förening och styrelse håller sedan många år en hög kvalitet och vi kommer fortsätta i samma anda.

De kraftiga skyfallen och sprängningarna för den nya tunnelbanan har visat vissa sårbarheter i vår dränering och fasad. En markjustering utanför de portar där vattnet inte kunde rinna undan är beställd, likaså reparation av den skadade fasaden. Huset ska stå starkt i många år och det är en hög prioritet att åtgärda fel som kan förvärras på sikt. Därför målas just nu våra fönster om, som en del i underhållsplanen. 

Under våren hade vår fastighetsförvaltare stora organisatoriska problem vilket flera av er säkert uppmärksammade då felanmälningar drog ut på tiden eller blev liggande. Vi har därför tagit in offerter för ny upphandling och jag har stor tilltro till att det kommer märkas en förbättring i åtgärdshantering redan nu i sommar.

Innan nyhetsbrevets övriga informationspunkter vill jag avslutningsvis tacka de avgående styrelseledamöterna Hedda Nilsson Orviste, Kasper Harbo Hansen och Martin Camitz för ett gediget arbete under åren. Styrelsen har ett stort ansvar och vi kommer fortsätta att jobba hårt för att upprätthålla en hög kvalitét.

Jag hoppas att ni alla får en fortsatt härlig sommar!

Varma hälsningar,

Jakob Svensson, ordförande 

Expen under sommaren

Expeditionen håller stängt under sommaren för att öppna igen tisdagen den 31/8.Vi kontrollerar regelbundet mail och brevlåda och ni kommer lättast i kontakt med oss på styrelsen@ljuset.se.För ev felanmälan eller andra frågor hittar ni kontaktuppgifter till CEMI (teknisk förvaltare) och SBC (ekonomisk förvaltare) på orange lapp i alla portar.

🍎Odlingsgruppen

Skördesäsongen är här. Läs gärna på ”Kopparhuset” vad som för tillfället är i säsong och kan skördas, det står skrivet med vita krita på väggen som vetter mot odlingslådorna. Tex är det nu en bra tid för rabarber. Tänk på att ej klippa av bladen utan skörda de yttre bladen med ett litet ryck så kan vi fortsätta att skörda rabarber hela sommaren. Instruktioner finns även vid rabarberplantorna. 

Vi har komposter på gården, dessa är endast till för trädgårdsavfall. Odlingsgruppen försöker med hjälp av trädgårdsavfall få fram en fin mullrik jord till våra odlingslådor. Fruktrester, snittblommor och krukväxter hör inte hemma i komposten på gården. Fruktrester kan locka till sig stadens råttor. Fruktrester komposteras med fördel i de bruna papperspåsarna som lämnas i soprummet.

Är du intresserad av att odla, rensa ogräs och vattna kontakta gärna Ljusets Odlingsgrupp.

Underhållsmålning av fönster

Insamlandet av nycklar går väldigt trögt, vi får in mindre än 50% av de aviserade lägenheterna, det gör att underhållsmålningen tar längre tid än beräknat. Vi kommer därför fortsätta även nästa år. Underhållsmålningen gör vi för att hålla våra långsiktiga kostnader så låga som möjligt, som medlem i vår BRF har du en skyldighet att hjälpa till, det är din förening. Vi behöver få bättre respons och undrar därför om det är sättet ni blir aviserade på är det som orsakat detta? I så fall skulle vi uppskatta om ni kan maila styrelsen och meddela hur vi kan förbättra denna process. 

🔥Ny grill

Nu har vi fått en gemensam grill till innergården! Hoppas att den uppskattas nu när det är varma kvällar ute. Borste till gallret och tunna för grillkolsrester finns i anslutning till grillen. Släng inga sopor i tunnan för kolresterna. Passa på att grilla och njut av sommaren, men kom ihåg att det ska vara tyst efter 22 även på innergården. 

Skatteplanering

I och med att föreningen amorterat vill styrelsen uppmärksamma att den som säljer en bostadsrätt får i normalfallet dra av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets amorteringar som kapitaltillskott, när han eller hon ska beräkna sin kapitalvinst. Amorteringarna ska vara gjorda under säljarens innehavstid. Innehavstiden är tiden mellan förvärvet och avyttringen av bostadsrätten. Tillträdet har inte någon betydelse. Mer info kring detta finns på skatteverkets sida.

Huskurage

2016 antog föreningen policyn Huskurage. Nu finns uppdaterad information i alla portar/uppgångar och vi skriver mer om detta i nästa Nyhetsbrev. Vill du läsa mer redan nu hittar du information på huskurage.se.