Hur byter jag namn på min dörr/tavlan vid entrén?
När vi hanterar en överlåtelse så skickas information till Spetsudden om namnbyte på skyltar.
Om detta inte sker kan felanmälan göras på: www.spetsudden.se.
Avvakta gärna en tid så att fastighetsskötaren får möjlighet att göra sitt jobb innan du gör en felanmälan, vid behov kan du sätta upp en tillfällig lapp på brevinkastet.
Får jag sätta en tillfällig lapp medan jag väntar?

Gärna! På brevinkastet, såklart, så att inte dörrens ytskikt skadas.

Får jag sätta en egen skylt på dörren?

Endast med magnet, så att inte dörrens ytskikt skadas.