Expeditionen bemannas av styrelsens medlemmar en gång i veckan, tisdagar kl 19-19:30. Uppehåll görs under sommaren och jul. Expeditionen ligger i uppgång 9, alltså Åsögatan 174, en trappa upp från gatuplanet. Här finns ett brevinkast vars främsta syfte är att lägga era nycklar ifall vi begärt att få komma in hos er.

För de flesta ärenden rekommenderas epost för att ta kontakt med styrelsen styrelsen@ljuset.se. På anslagstavlan finns en del info och blanketter.