Ljuset är en bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm. I föreningen finns 261 lägenheter och ett knappt tjugotal affärslokaler. Fastigheten byggdes mellan åren 1929 och 1930 i två etapper.

Historik

Ljuset byggdes i en stilistisk brytningstid när funkisen började växa fram. Huset kom därför att få vissa element från funkisen, vilket t.ex. fönstren visar tydligt. Nytt för sin tid var även att bygga badrum i lägenheterna i ett hus avsett för arbetarbostäder. Att byggnaden är något extra visar bland annat det faktum att fastigheten är Q-märkt.

Ljuset är en – med innerstadsmått mätt – stor förening. Fastigheten omfattar ett helt kvarter mellan Åsögatan i norr, Bondegatan i söder, Borgmästargatan i väster och Klippgatan i öster. I mitten av byggnaden ligger en stor grön gård som renoverades under sommaren 2002. Gården är föreningens hjärta och där hålls allt från gårdsfester till stillsamma söndagsfrukostar i syrenbersåerna.

Idag

Föreningen har en god ekonomi och en välskött fastighet. Stam- och elbyte skedde i mitten på nittiotalet, 2010 bytte vi tak och spolade stammar. Att tidens tand ändå sätter sina spår leder till kontinuerligt behov av fastighetsvård och renovering.

För att värna om fastighetens historia och karaktär sker renoveringar med omtanke och stor professionalitet.

Veta mer?

För dig som vill veta mer om kvarteret Ljuset och denna bostadsrättsförenings byggnadshistoria finns en kandidatuppsats (C-uppsats) skriven av Lena Lundberg (våren 1986). Den heter Kv Ljuset – En bebyggelsehistorisk undersökning . Ett blädderexemplar finns på vår expedition.