Föreningen tillämpar ett system med cykelparkeringstillstånd för cyklande cyklisters cyklar. Tillstånden har formen av en diskret dekal och gäller cykelplatsen på gården och i cykelförrådet. Parkeringstillstånd utfärdas på expeditionstid, i första hand ett tillstånd per vuxen medlem i föreningen. Tillståndet gäller tills nästa serie trycks. För närvarande står det 2023 på giltiga tillstånd.

Föreningen har ingen förvaring av cyklar. Endast cyklande cyklisters cyklar får plats. Cyklar utan giltigt tillstånd kan omhändertas utan förvarning. Därefter förvaras de i tre månader och kan därefter komma att skrotas eller säljas.

Vanliga frågor

 • Vilken serie gäller?
  Aktuella serier är 2023. Tidigare serier är ogiltiga.
 • Var ska dekalen fästas?
  På cykeln, väl synlig från ett par meters håll, på ramen eller stänkskärmen.
 • Gäller tillståndet i både gården och förrådet?
  Ja! Och omvänt. Man måste ha tillstånd för att parkera cykeln, både på gården och i cykelförrådet.
 • Behövs tillstånd för barncyklar?
  Det krävs inte men det underlättar för styrelsen när vi tar beslut om vilka vi ska rensa ut. Vi har ingen väldefinierad gräns för vad som betraktas som barncykel.
 • Är platserna prioriterade? Bara cyklande cyklister får tillstånd. Endast förvaring av cyklar är inte tillåtet. För förrådet gäller att ju oftare cykeln brukas desto längre ut får den stå. Platser för daglig pendling är närmast dörren. Cyklar längst in används regelbundet under säsong. På cykelplatsen på gården gäller samma sak som i den yttre delen av cykelförrådet, dvs platserna ska utnyttjas av cykelpendlare. Cyklar får endast parkeras på avsedd plats för cykelparkering vid cykelpollare.
 • Varför gör ni det här?
  Vi har färre cykelplatser än det finns lägenheter och således bara plats för cyklande cyklisters cyklar. Cyklar har en hög omsättning. Det köps och skrotas och ett vanligt förfaringssätt är man helt enkelt överger den. Regelbunden utrensning är absolut nödvändigt. Systemet med dekaler har provats i några  år och har fungerat över förväntan. Det uppskattas av cyklande cyklister.
 • Hur många cykelplatser finns det?
  Uppskattningsvis 110 platser med ställ på gården och cykelförrådet. Sen går det ju att klämma in fler. Som jämförelse har föreningen 261 lägenheter.
 • Får jag parkera cykel varsomhelst på gården?
  Nej, bara vi cykelplatsen. Undantag är cyklar som mest är att betrakta som leksaker. Håll ordning!
 • Jag har två cyklar. Får jag bara parkera en?
  I gemensamma utrymmen, ja – och under förutsättning att du använder den regelbundet. Vi har inte plats för förvaring. Om du tex har en pendlingscykel och en sportcykel måste den ena förvaras i lägenheten eller vindsförråd.
 • Jag hade på gården/i cykelförrådet en cykel utan giltigt parkeringstillstånd. Nu verkar det som att ni rensat ut den. Hur får jag den tillbaka?
  Cyklarna hålls i förvar i minst 3 månader. Mejlar du en beskrivning till styrelsen så plockar vi fram den. Ibland anlitar vi en firma för detta jobbet och då får du deras kontaktuppgifter av oss. Har det gått längre tid än så finns risken att den skrotats eller sålts.
 • När jag får besök ställs cykeln ofta på gården. Kan den rensas bort då?
  Då ska du ha en himla otur, men ställ den i cykelstället på Klippgatan. Den får inte stå på gården. Cyklar får aldrig stå utanför angiven plats på gården, i valvet och eller i trappuppgångarna.
 • Jag bor i lägenhet 209 men det står 330 på mitt tillstånd.
  Oftast delar vi ut tillstånd som motsvarar innehavarens lägenhetsnummer, men om du byter cykel eller din partner behöver ett, då används reservtillstånden.
 • Varför kommer jag inte in i cykelrummet?
  Normalt har du bara tillträde till cykelrummet om det finns ett tillstånd registrerat på din lägenhet. Mejla styrelsen annars.
 • Får jag ha en barnvagn i cykelrummet?
  Nej. För barnvagnar finns barnvagnsförrådet mitt på gården.
 • Får jag ha en cykelkärra/cykel med flak i cykelrummet?
  Ja, i mån av plats. Längst in i cykelrummet går det att ställa kärror uppe på ”berget”. Om du använder kärra dagligen får du ställa den i första utrymmet. För både kärra och stora cyklar gäller, om det blir problem så måste vi lösa det.