Föreningen har tre soprum, alla belägna på Borgmästargatan 9. 

Det är en självklarhet att källsortera så mycket som möjligt av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Detta är den del av avgiften som medlemmar kan påverka mest. Tidningar, kartong, glas, plast (även påsar), metall, batterier, elektronik, textiler mm kan sorteras i våra kärl i miljörummet. Kartonger ska vara sönderskurna/ihopvikta för att ta så liten plats i kärlen som möjligt. Skrymmande kartonger läggs i det inre rummet. Det enda vi inte tar emot där är farligt avfall, byggavfall, färg, lösningsmedel och  andra kemiska produkter, och större möbler inkl kylskåp.

Läs mer på om sortering på: https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/avfallsguiden-a-o/ Där hittar du även vägbeskrivning till tippen och schema för den mobila återvinningsstationen.