Stadgar

Föreningens stadgar antogs 2020.

Årsredovisning

Här kan du hämta föreningens senaste årsredovisningar.

2018

2019

2020

2021

Föreningens årsredovisning delas ut i pappersformat till samtliga medlemmar i samband med årsstämman och finns även på expeditionen.

Energideklaration

Energideklaration 2019