Cirkuläret #12 2022

Hej alla medlemmar i Brf Ljuset!Cirkuläret är ett nyhetsbrev för medlemmar, andrahands- och lokalhyresgäster i Brf Ljuset. För de färskaste nyheterna håll koll på vår hemsida & vill du kommunicera med de andra boende i föreningen kan du de på vår facebooksida.  
☀️Sommarhälsning från ordförandeÄntligen är sommaren här med sol och bad i antågande.Tack till alla som kunde komma till årets stämma. Stämman summerar det gångna året, blickar framåt och är ett ypperligt tillfälle att träffa sina grannar. Det är ibland viktigt att påminnas om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en lyckad bostadsrättsförening. Ett glädjande besked är att styrelsen fick tillskott av fyra nya personer som efterträder avgående ledamöter och suppleanter. Några av er har säkert redan hört att restaurang NOOK lämnar oss då de kommer expandera sin verksamhet och behöver större lokaler. Det är såklart tråkigt då vi varit nöjda med deras verksamhet, men vi har redan varit i dialog med andra restaurangägare med ambition att bibehålla liknande höga kvalitet. Just nu håller vi på att se över avtal med en speciell aktör som vi hoppas ska kunna leverera ett nytt spännande koncept till vårt kvarter redan i oktober. Jag och styrelsen vill önska alla medlemmar en härlig sommar! Jakob Svensson, ordförande
📠ExpeditionenExpeditionen kommer att hållas stängd under sommaren mellan den 22 juni och den 15 augusti. Om du under den tiden vill kontakta oss i styrelsen går det bra att maila oss på styrelsen@ljuset.se eller lägga en lapp i brevlådan.  
🏠TrivselreglerInför sommaren vill vi gärna påminna om Ljusets trivselregler. Se hemsidan www.ljuset.se/garden eller anslagstavlor mot innergården i respektive port. Alla boende i Brf Ljuset har lika stort ansvar för att vi alla ska trivas i huset och på gården. 
🌱💦GårdenGörans Mark och Trädgård tar hand om det mesta som rör vår fina gård. Odlingsgruppen ser till att det växer i Odlingslådorna och vattnar dessa. Som boende i föreningen får du gärna hjälpa till att vattna blomrabatter utefter husväggarna. Vattenslang och vattenkannor finns på båda sidor av gården. Ser du en torr rabatt, ge den gärna lite vatten.  Du kan odla i kruka utefter husväggarna men ta hand om det du ställer ut. Om du har plantor du vill skänka till gården placera dessa vid odlingslådorna så vet vi att de plantorna tillhör oss alla. Du kan alltid kontakta odlingsgruppen på odling@ljuset.seDu är välkommen att skörda från odlingslådorna och ta gärna en titt på kopparhuset så får du tips om vad som är klart för skörd.  
⚠️AirbnbEn vänlig påminnelse, utdrag från Ljusets hemsida:”Det är inte tillåtet att genom andrahandsuthyrning upplåta sin bostadsrätt utan tillstånd. All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Det ska finnas ”skäl” enligt bostadsrättslagen och hyresgästen skall vara namngiven.Detta omöjliggör i princip semesteruthyrning via Airbnb och liknande sajter.Styrelsen övervakar dessa sajter kontinuerligt och tar in tips från andra medlemmar. Varje fall beivras. Otillåten andrahandsuthyrning av lägenhet kan leda till att bostadsrätten förverkas” 
🖼 Loppis augusti Lördag 27/8 är det dags för vår årliga loppis på gården kl 13-16. Vill du sälja? Anmäl intresse till loppis@ljuset.se. Föreningen bjuder på bord och fika. 
Styrelsen önskar er en finfin sommar!

Från valberedningen i brf Ljuset

Ljuset söker engagerade medlemmar till styrelsen. Inför årets föreningsstämma söker valberedningen engagerade boende som är intresserade av att vara med och förvalta vår förening och fastighet.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningen och fastigheten så att den överlever i ”evig tid”. Ledamotens viktigaste bidrag är sin ansvarskänsla, långsiktighet, och sitt sunda förnuft samt vilja att ta itu med olika löpande ansvarsuppgifter och för tillfället pågående projekt.

Arbetsinsatser arvoderas enligt stämmans beslut. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad och för detta utgår ett fast arvode. Dessutom utgår timarvode för den tid man lägger ned på exempelvis löpande ansvarsuppgifter, pågående projekt och bemanning under expeditionstid.

Styrelsen består av lekmän som arbetar med hjälp av SBC för ekonomisk förvaltning och Spetsudden för fastighetsförvaltning. Vid behov anlitar vi även annan specifik kompetens.

För verksamhetsåret 2022/2023 behöver styrelsen utse en ny kassör. Därför söker vi särskilt efter kandidater med som är intresserade av ekonomi. Specifika kunskaper om brf-ekonomiska finns stöd och utbildningar för.

Valberedningen blir också extra glad om några av de yngre medlemmarna i föreningen anmäler intresse. Har du frågor om styrelsearbete och vad det innebär att kandidera? Tveka inte att kontakta Valberedningen! Vi nås på valberedningen@ljuset.se

Vänliga hälsningar, Ann Kylén och Anna Sjöblom
Valberedningen Brf Ljuset

BRF Ljuset Nyhetsbrev – Cirkuläret #10

🌾🌤️Vårstädning
Vårstädning lördagen den 30/4 kl 10-12. Var med och hjälp till när gården ska göras fin inför vår och sommar!  Mer info kommer att sättas upp i trapphusen när det närmar sig. 
📠 Kontorshotellet 
Styrelsen har nu formellt beslutat att omvandla några tomma lokaler till kontorshotell. Arbetet med detta har pågått en tid och även blivit fördröjt pga arbetsbelastning och pandemin. Under våren kommer vi utforma en modell för finansiering och hoppas kunna färdigställa arbetet innan sommaren. För er som inte känner till detta är kontorshotellet tänkt att vara en arbetsplats att hyra för oss medlemmar. Vilket kan passa bra för de som jobbar hemifrån men samtidigt vill komma ifrån sin lägenhet. Vi återkommer med mer information så snart uthyrning är möjlig.  
🔧 Byte Cemi till Spetsudden 
Som vi meddelat i tidigare nyhetsbrev har nu Spetsudden tagit över den tekniska förvaltningen av vår förening. Styrelsen har haft veckovisa avstämningar och följt upp alla pågående ärenden från Cemi. Överlämningen har gått smidigt och vi hoppas att ni som haft behov av att komma i kontakt med Spetsudden upplevt en effektiv ärendehantering. 
🧑🏻‍💻 BRF Ljusets hemsida
För att hjälpa boende med de vanligaste frågorna kring sitt boende eller vår förening har vi en superbra hemsida (www.ljuset.se) där vi försökt samla svaren. Vi uppmanar er att om ni har någon fråga eller fundering att kolla in hemsidan först och finner ni inte svaret så är de bara att maila styrelsen. De vanligaste frågorna vi får i styrelsen som hemsidan kan hjälpa med är dessa:
1. Hur söker jag  cykeltillstånd? 
2. Jag har tappat bort min blipp, hur fixar jag ny? 
3. Nått har gått sönder på huset, hur felanmäler jag det? 
⚠️Vind och trapphus 
Det är strängt förbjudet att placera föremål utanför förråd eller i trapphus! I dagsläget finns det föremål i vägen på vinden, norra sidan av fastigheten samt i gångarna vid säkerhetsförråden i uppgång 6-7. Detta utgör en säkerhetsrisk för såväl boende som för våra entreprenörer. Vind och trapphus måste hållas fria från föremål för allas säkerhet.  
🌱 Komposterna  
Vi har nu placerat ett hönsnät över trädgårdskomposterna. Anledningen är att det hamnar oönskat material i komposterna. Industriellt odlade krukväxter dvs de som säljs i affärer ska kastas i brännbart. Dessa växter behandlas med tillväxthämmande medel för att växterna ska få önskad form. Ämnen som sedan ligger kvar länge i jorden och bryts ner långsamt.Vi vill gärna få fram fin jord i trädgårdskomposterna som ger stora och friska växter. Så hjälp oss att inte sprida dessa tillväxthämmande medel i naturen,  de hör inte hemma där.

🚲

Cykelrensning har pågått den senaste månaden och vi ser fram emot ett rensat cykelutrymme. Cyklarna som förblev märkta efter cykelrensningen kommer att förvaras i 6 månader för att därefter kasseras. Det går att under förvaringstiden kontakta styrelsen för att, mot beskrivning, få tillbaka en bortrensad cykel. Detta görs enklast genom att mejla cykel@ljuset.se.

🕯Brandrisk

Den 1 december är det brandvarnardagen!  

Under vinterhalvåret ökar inomhusbränderna i svenska hushåll och för att skydda Brf Ljuset mot brand uppmanar vi er till att testa era brandvarnare. Enligt våra stadgar är det lägenhetsnyttjarens ansvar att se till att brandvarnaren fungerar. Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Hör du en larmsignal så fungerar både batteri och funktion. Uppstår ingen larmsignal så byt ut antingen batteri eller hela brandvarnaren.  Se även till att ha extra batteri hemma och städa av din brandvarnare med jämna mellanrum. Mer allmännyttig information om brandsäkerhet och brandvarnardagen finns att läsa på Brandskyddsföreninengs hemsida www.brandskyddsforeningen.se

Hej alla medlemmar i Brf Ljuset!

Snart är det jul och 2021 börjar närma sig sitt slut. Enligt prognosen ser första advent ut att bjuda på ett vitt snötäcke till vår kära innergård, vad kan passa bättre när vi dessutom traditionsenligt reser julgranen.  Under november har vi haft en avstämning med vår nya tekniska förvaltare Spetsudden som tar över arbetet från Cemi vid årsskiftet. Styrelsen är mycket glada över detta nya samarbete och vi har stor tilltro till Spetsuddens kompetens. Innan årsskiftet lämnar vi dessutom in vår budget för 2022 där vi redogör för kommande projekt och stämmer av detta med vår ekonomiska förvaltare SBC. Några av er kanske läste Dagens Nyheter den 13 november om hur bostadsrättsföreningar kan öka sitt skydd mot diverse svindlare. Det är med stolthet vi kan säga att brf Ljuset uppfyllde samtliga kriterier för en förening med högt skydd (men det visste ni säkert redan). Julen är en av mina bästa högtider. Lampor och dekorationer i kontrast till mörkrets stillhet skapar en fin inramning. Jag och styrelsen vill önska alla medlemmar i brf Ljuset en riktigt god jul! 

Hälsningar,

Jakob Svensson, Ordf. Brf Ljuset

Extrastämman, protokoll

Hej medlemmar!
Vi uppgav i oktobers nyhetsbrev att protokoll från extrastämman skulle publiceras på brf ljusets hemsida. Protokollet är dock lämpligare att inte publicera offentligt och därför kommer vi tillhandahålla protokollet endast för föreningens medlemmar. För den som vill läsa protokollet så anslås det på expeditionens anslagstavla, alternativt kan du skicka ett mejl till styrelsen för en digital version.

Värme

Värmepumpen i föreningen är relativt ny (2015) och är i ett skede av ständig injustering. Föreningen har kontrakterat en person för detta ansvar och några av er har haft honom på besök. Då vi hade få anmälningar om kalla lägenheter förra säsongen trodde vi justeringen har hamnat på en bra balans av rätt temperaturer i våra lägenheter samtidigt som den optimerar kostnaden. Om ni känner att så inte är fallet får ni mer än gärna kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Det är utetemperaturen som avgör om värmen ska slås av eller sättas på. När det börjar bli kallt på hösten så är vår utrustning inställd så att värmen slås på om temperaturen går under 10 grader på natten. På hösten varierar dock nattemperaturen och därför är alltid systemet lite svajigt innan utetempen är kontinuerligt under 10 grader.

Inomhustemperaturen ska vara +/- 20 grader, men diffar lite mellan lägenheterna. Om din lägenhet blir kall i vinter, felanmäl till fastighetsskötaren. Men innan du gör det, kolla att du inte släpper in kall luft via delvis öppna fönster, öppna ventiler osv. Det blir dragigt nära fönstren och har man mycket glasyta som hörnlägenheterna har, då är det helt klart jobbigare. Om man har framtagna undergolv får man räkna med en kallare lägenhet, då den då läcker värme genom golvet och springorna mellan undergolv och yttervägg.

Innan du felanmäler:

  • Se till att fönstren är stängda och att tätningslisterna sitter bra och är rena från damm och smuts.
  • Begränsa luftflödet i ventilerna (inte helt, luften måste röra sig lite grann för komma åt att värma och så får den inte vara för fuktig. se bifogad bild)
  • Stäng badrumsdörren (så varmluften inte försvinner genom badrummets ventilationsutsug)
  • Har du framtaget undergolv (smala furubrädor) bor du i en extra otät lägenhet och får acceptera lite lägre temperatur.

Dubbeldörrarna i trapphuset fyller en funktion och det är nu dags att hålla dem stängda. Visa hänsyn mot de som har vägg mot dörrarna och stäng dem försiktigt nattetid.

Man får gärna även komma ihåg att värmen är vår utan konkurrens största kostnad. Kring 2 miljoner kronor per år eller 7500 kr per lägenhet. Känner man dock efter åtgärderna ovan att temperaturen är för låg får ni gärna mäta temperaturen själva (har bifogat riktlinjer från FHM) och sedan kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Huskurage

HuskurageI det förra nyhetsbrevet nämnde vi att föreningen antog policyn Huskurage 2016. Policyn är ett sätt att visa omsorg gentemot dina grannar om du hör eller ser något som gör dig orolig. Om du saknar information om detta i din port så kan du maila oss så sätter vi upp en ny lapp. Mer finns att läsa på huskurage.se där följande text är hämtad.
1