Underhållsmålning av fönster

Insamlandet av nycklar går väldigt trögt, vi får in mindre än 50% av de aviserade lägenheterna, det gör att underhållsmålningen tar längre tid än beräknat. Vi kommer därför fortsätta även nästa år. Underhållsmålningen gör vi för att hålla våra långsiktiga kostnader så låga som möjligt, som medlem i vår BRF har du en skyldighet att hjälpa till, det är din förening. Vi behöver få bättre respons och undrar därför om det är sättet ni blir aviserade på är det som orsakat detta? I så fall skulle vi uppskatta om ni kan maila styrelsen och meddela hur vi kan förbättra denna process.