Teknisk förvaltning

Fastighetsskötseln och teknisk förvaltning inom vår förening sköta av Spetsudden AB. Spetsudden hanterar därmed samtliga frågor rörande teknisk förvaltning och fastighetsskötsel av boende och vårt hus, t.ex. vid felanmälningar, skador och byggtekniska frågor vid exempelvis renoveringsarbeten.

Felanmälan – vid fel i lägenhet, tvättstuga, allmänna utrymmen etc.
Tel.: 08-22 04 44
E-post: felanmalan@spetsudden.se
Felanmälan håller öppet helgfria vardagar kl. 07.00 – 21.00
Felanmälan kan även lämnas genom felanmälansformuläret på deras hemsida:  www.spetsudden.se

Vid felanmälan anges;

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Internt lägenhetsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Efter lämnad felanmälan sänds bekräftelse för mottagen felanmälan via sms, eller e-post om sådan finns angiven. Förvaltare alt. fastighetsskötare tar sedan kontakt via telefon för tidsbokning/återkoppling. Spetsuddens ambition är att alla anmälda fel ska vara avhjälpta inom två veckor, även om de flesta fel avhjälps tidigare än så. Fastighetsskötarnas arbetstid är 07.00 – 16.00, helgfri vardag.
Arbeten vilka beställs av medlem, och som ligger under medlemmens underhållsansvar enligt stadgarna, faktureras medlemmen direkt.

Innan du gör en felanmälan, tänk igenom vad som är föreningens ansvar och vad som ligger på ditt eget. Till exempel är belysning i fastigheten föreningens ansvar men elfel i lägenheten är medlems ansvar.

Exempel på ärenden:

 • Felanmälan Tvättmaskin
 • Felanmälan Gästlgh
 • Det läcker i min lägenhet, kan ni komma?
 • Värme saknas, är det fler som ringt in?
 • Strömmen har gått i hela huset
 • Kärvande dörrar och lås eller klotter i portar

Fastighetsjour
Tel: 08-18 70 00
Vid akut fel och skada inom lägenhet eller byggnader i övrigt, utanför normal arbetstid (Vardagar  16.00 – 07.00 samt helger)

Hissar
Felanmälning av hisstopp sker även fortsättningsvis till styrelsen.

Ekonomisk förvaltning

Frågor av ekonomisk karaktär hanteras av SBC.

Exempel på ärenden:

 • Frågor kring eller borttappad avigiftavi
 • Överlåtelse
 • Pantsättning

Vår hyres- och avgiftshandläggare på SBC är Mira Turhede Persson, 060 – 740 77 17,  mira.turhedepersson@sbc.se