Nyckelbrickor

När du flyttade in ska du ha fått två nyckelbrickor från din föregående ägare som används till portarna, miljörummet, cykelrummet, tvättstugan och gemensamhetslokalerna. Du kan även använda brickan vid terminalen i tvättstugan för att boka tvätttid och gemensamhetslokalen samt för att ta din tvättid i anspråk.

Spärra omedelbart brickan vid förlust genom att mejla styrelsen@ljuset.se!

Ärenden angående nyckelbrickorna hanteras under expeditionstid. Om en bricka förkommit kan du köpa en ny, men du får rabatt om du omedelbart rapporterar förlusten till styrelsen@ljuset.se.

Portkoden byts normalt varje kvartal i samband med VMA-larmet (kl 15 första måndagen i mars, juni, september och december hör du ”Hesa Fredrik” över hela landet). Då vet du att koden är bytt. Dessförrinnan har styrelsen gått ut med mail till de vars adresser vi har. Vet du inte koden, fråga en granne eller maila styrelsen.

Var försiktig med att ge ut koden! Det är ett viktigt skydd mot inbrott.

Så gör du om du behöver nya brickor

Normalt får du ha två brickor per hushåll. I undantagfall kan du få fler.

Det kostar 250 kr att ersätta dem, men om de gått sönder eller om du anmält dem förlorade omedelbart vid förlust ges rabatt om 100 kr. Det gäller även om du är nyinflyttad. Swisha till 123-336 66 06. Skriv namn, lägenhetsnummer 1-3 siffror och ”blipp”. Besöka oss sen under expens öppettider för att hämta upp dina brickor.  

Cykelrum, barnvagnsförråd mm

Särskild behörighet gäller cykelrum och barnvagnsförråd

För att utnyttja cykelrummet behöver du ett tillstånd. Om du har tillstånd men ändå inte kommer in, mejla styrelsen.

För att få tillgång till barnvagnsförrådet, mejla styrelsen.