När du flyttade in ska du ha fått två nyckelbrickor från din föregående ägare som används till portarna, miljörummet, cykelrummet, tvättstugan och gemensamhetslokalerna. Du kan även använda brickan vid terminalen i tvättstugan för att boka tvätttid och gemensamhetslokalen samt för att ta din tvättid i anspråk.

Ärenden angående nyckelbrickorna hanteras under expeditionstid. Om en bricka förkommit kan du köpa en ny, men du får rabatt om du omedelbart rapporterar förlusten till styrelsen@ljuset.se.

Portkoden byts normalt varje kvartal. Dessförrinnan har styrelsen gått ut med mail till de vars adresser vi har, får du inte dessa mail kan du signa upp dig här. Vet du inte koden, fråga en granne eller maila styrelsen. Var försiktig med att ge ut koden! Det är ett viktigt skydd mot inbrott.

Så gör du om du behöver nya brickor

Normalt får du ha två brickor per hushåll, i undantagsfall kan du få fler. Det kostar 250 kr att ersätta dem, men om de gått sönder eller om du anmält dem förlorade omedelbart vid förlust ges rabatt om 100 kr. Det gäller även om du är nyinflyttad. Besök oss under expeditionens öppettider vid behov av ny bricka, ta gärna med dina befintliga fungerande blippar. Swisha till 123-336 66 06. Skriv namn, lägenhetsnummer 1-3 siffror och ”blipp”.

Cykelrum, barnvagnsförråd mm

Särskild behörighet gäller cykelrum och barnvagnsförråd. För att utnyttja cykelrummet behöver du ett tillstånd. Om du har tillstånd men ändå inte kommer in, mejla styrelsen. För att få tillgång till barnvagnsförrådet, mejla styrelsen.