Varmt välkommen till brf Ljuset!

Vi hoppas att du kommer trivas i din nya bostad. Eller har du flyttat tillbaka? Vi är glada över att Ljuset är så populärt att många utflyttade väljer att söka sig tillbaka, andrahandshyresgäster köper ut sina hyresvärdar och man söker större lägenhet inom föreningen eller slår ihop flera lägenheter.

Föreningen och Ljuset-andan vi har skapar gemensamt. Bostadsrätten är en speciell boendeform som innebär att alla medlemmar delar på ansvar och kostnader då vi alla är delägare av fastigheten. Engagemang krävs i en förening. Gå med i styrelsen, plocka skräp på gården, lär känna dina grannar. Vi hyr in viss hjälp såsom städning av trapphus, grundläggande trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel. Det mesta gör vi dock själva.

Kostnader

Föreningens kostnader tas ut på din medlemsavgift. Det är framförallt kostnader förknippade med underhåll och förvaltning av fastigheten, men även vatten, värme, sophämtning och tvättstugan. De sistnämnda är saker som du som medlem direkt kan påverka. Sortera dina sopor och minimera hushållsavfallet. Minimera energiåtgången i tvättstugan. Minimera din vattenkonsumtion och ta på dig en tröja hellre än skruva upp elementet på vintern. Avgiften påverkar försäljningsvärdet på din bostadsrätt i hög grad. Styrelsen arbetar ständigt och aktivt för att slippa höja den.

Säkerhetsregler
Brandsäkerhet

Trapphusen, vädringsbalkonger, källar- och vindsgångar måste hållas fria av säkerhetsskäl. Det handlar om att brännbart material kan sprida eld, och det handlar om åtkomst för släckningsarbete och utrymning. Använd alltså inte några gemensamma utrymmen för som förråd eller för att göra sig av med saker. Det är inte heller tillåtet att röka i trapphus, på vindar, i källare, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen. Om du grillar på gården måste du slänga dina kolrester i den särskilda plåttunnan. Vi hade en brand i sophuset pga av grillkolsrester sommaren 2009.

Medbestämmande

Utöver att vårda vår gemensamma egendom så är medlemmarnas största ansvar att komma på årsstämman och välja styrelse för det kommande året. Utan styrelse måste föreningen upplösas. Stämman genomförs varje vår, oftast i april. Då redogör styrelsen för vart pengarna gått åt till under året och vilka större händelser som är på gång i fastigheten. Vid årsstämman fattas beslut som styrelsen inte själva har mandat att besluta om. Det är t.ex. om vi behöver höja månadsavgiften, ändring i stadgarna, försäljning av gemensam egendom (lokaler) eller andra mer omfattande åtgärder som rör föreningen och därmed medlemmarna. Som medlem har du också möjlighet att lämna motioner om du vill föreslå någon åtgärd.

Trivselregler

Det finns 261 lägenheter i fastigheten. Det spelas musik, övas på piano och sång, diskuteras, renoveras, ses på TV, diskas, tvättas, grälas och älskas. Här finns människor i olika åldrar, med olika intressen och arbetstider. Både huset och gården är lyhörda.

Kl 22 ska det vara tyst på gården och genom dina väggar. För att alla ska trivas krävs att vi visar varandra respekt och hänsyn. Just ljud är det vanligaste förekommande klagomålet. Prata med din granne om du känner dig störd, eller fråga din granne om du stör. Vid avsevärda och upprepade störningar kan du vända dig till styrelsen  för vidare åtgärd om samtal med din granne inte räcker.

Övrigt
  • Du är själv ansvarig för alla ytskikt inne i din lägenhet. Följaktligen är det strängt förbjudet att ta fram och/eller slipa på undergolvet som utgör en del av byggnadens konstruktion. På golvbjälkarna ligger ett undergolv av furuplankor på vilket det ska ligga ett slitskikt av parkett, linoleum eller liknande. Mellan golven ska en ljuddämpande matt ligga. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att detta ytskikt är intakt.
  • Styrelsen är nogsamma vad gäller renoveringar och byggnationer. Vid större ingrepp måste en bygganmälan godkännas av styrelsen. Oftast krävs då planritningar, godkännande av fackman och tillstånd från kommunen. Läs mer här 
  • Föreningen har stora kostnader för sophantering. Miljörummet och föreningens ekonomi har kapacitet för normal användning. Det utesluter byggsopor och sådant som uppstår vid flytt. Under sådana omständigheter hänvisas du till tippen och/eller privata aktörer.
  • Föreningens kostnader tas ut på din avgift och den i sin tur påverkar bostadsrättens försäljnings-värde i hög grad. Styrelsen arbetar aktivt för att undvika avgiftshöjningar. Kostnader som du kan påverka rör vatten, värme, sophantering och tvättrummet. Självklart sorterar du dina sopor, ut-nyttjar miljörummet fullt ut och minimerar matsvinn. Självklart vårdar du maskinerna i tvättstugan som dina egna och håller nere elförbrukning tex genom att använda torktumlare istället för torkskåp.
  • Till ytterportar och övriga utrymmen har vi nyckelbrickor. Du ska få två st av den tidigare ägaren, går blippen sönder eller du saknar en kan du läsa mer här om att få ny.
  • Signa upp dig för nyhetsbrev så får du löpande uppdatering kring vad som händer i föreningen. Här kan du läsa hur du gör.