Varmt välkommen till brf Ljuset!

Vi hoppas att du kommer trivas i din nya bostad. Eller har du flyttat tillbaka? Vi är glada över att Ljuset är så populärt att många utflyttade väljer att söka sig tillbaka, andrahandshyresgäster köper ut sina hyresvärdar och man söker större lägenhet inom föreningen eller slår ihop flera lägenheter.

Föreningen och Ljuset-andan vi har skapar gemensamt. Bostadsrätten är en kollektiv boendeform som innebär att alla medlemmar delar på ansvar och kostnader då vi alla är delägare av fastigheten. Vad som är ditt och föreningens ansvar framgår av föreningens viktigaste dokument, stadgarna.

Engagemang krävs i en förening. Gå med i styrelsen, plocka skräp på gården, lär känna dina grannar. Vi hyr in viss hjälp såsom städning av trapphus, grundläggande trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel. Det mesta gör vi dock själva.

Kostnader

Föreningens kostnader tas ut på din medlemsavgift. Avgiften påverkar försäljningsvärdet på din bostadsrätt i hög grad. Styrelsen arbetar aktivt för att undvika avgiftshöjningar. Vi kan tillsammans hjälpas åt att hålla föreningens kostnader nere. Kostnader som du kan påverka rör vatten, värme, sophantering och tvättstugan:

  • Tänk på vad du spolar ner i avloppen. Fett sätter effektivt igen rören och kan orsaka extremt dyra vattenskador i lägenheterna på bottenvåningen. Fett från stekpannan, kaffesump och filmjölk ska ned i soporna, inte vasken. 
  • Sortera dina sopor rätt och minimera matsvinn. Soprummen och föreningens ekonomi har kapacitet för normal användning. Det utesluter byggsopor och sådant som uppstår vid flytt, för sådant hänvisas du till tippen och/eller privata aktörer. Sortera ut matavfall i bruna påsar. Bra för både ekonomin och miljön.
  • Självklart vårdar du maskinerna i tvättstugan som dina egna och tänker på elförbrukning.
  • Minimera din vattenkonsumtion och ta på dig en tröja hellre än skruva upp elementet på vintern.
Brandsäkerhet

Trapphusen, vädringsbalkonger, källar- och vindsgångar måste hållas fria av säkerhetsskäl. Det handlar om att brännbart material kan sprida eld, och det handlar om åtkomst för släckningsarbete och utrymning. Använd alltså inte några gemensamma utrymmen för som förråd eller för att göra sig av med saker. Det är inte heller tillåtet att röka i trapphus, på vindar, i källare, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen. Om du grillar på gården måste du slänga dina kolrester i den särskilda plåttunnan. Vi hade en brand i sophuset pga av grillkolsrester sommaren 2009.

Medbestämmande

Utöver att vårda vår gemensamma egendom så är medlemmarnas största ansvar att komma på årsstämman och välja styrelse för det kommande året. Utan styrelse måste föreningen upplösas. Stämman genomförs varje vår, oftast i april. Då redogör styrelsen för vart pengarna gått åt till under året och vilka större händelser som är på gång i fastigheten. Vid årsstämman fattas beslut som styrelsen inte själva har mandat att besluta om. Det är t.ex. ändringar i stadgarna, försäljning av gemensam egendom (lokaler) eller andra mer omfattande åtgärder som rör föreningen och därmed medlemmarna. Som medlem har du också möjlighet att lämna motioner om du vill föreslå någon åtgärd.

Trivselregler

Det finns 261 lägenheter i fastigheten. Det spelas musik, övas på piano och sång, diskuteras, renoveras, ses på TV, diskas, tvättas, grälas och älskas. Här finns människor i olika åldrar, med olika intressen och arbetstider. Både huset och gården är lyhörda.

Kl 22 ska det vara tyst på gården och genom dina väggar, vardag som helg. För att alla ska trivas krävs att vi visar varandra respekt och hänsyn. Just ljud är det vanligaste förekommande klagomålet. Prata med din granne om du känner dig störd, eller fråga din granne om du stör. Vid avsevärda och upprepade störningar kan du vända dig till styrelsen  för vidare åtgärd om samtal med din granne inte räcker.

Renoveringar

Många vill renovera det första de gör när de köper ny bostad. Läs noga på vad som gäller för olika åtgärder. Fråga styrelsen om du är osäker. Du är själv ansvarig för alla ytskikt inne i din lägenhet. Det är strängt förbjudet att ta fram och/eller slipa på undergolvet som utgör en del av byggnadens konstruktion. Redan framtagna undergolv får inte slipas igen. På golvbjälkarna ligger ett undergolv av furuplankor på vilket det ska ligga ett slitskikt av parkett, linoleum eller liknande. Mellan golven ska en ljuddämpande matt ligga. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att detta ytskikt är intakt. Styrelsen är nogsamma vad gäller renoveringar och byggnationer. Vid väsentliga ingrepp måste en bygganmälan godkännas av styrelsen. Oftast krävs då planritningar, godkännande av fackman och tillstånd från kommunen. Läs mer här.

Övrigt
  • Bredband ingår i din avgift. Koppla in dig i bredbandsuttaget ovanför din ytterdörr.
  • Föreningen har ett antal cykelplatser i förråd och på gård för cyklar som används ofta. För att parkera cykeln behövs ett tillstånd, det får du genom att besöka expeditionen helgfria tisdagar 19-19.30.
  • Bostadsrättstillägget till hemförsäkringen ingår i vår gemensamma fastighetsförsäkring, så tillägget behöver man inte teckna hos sitt försäkringsbolag.
  • Till ytterportar och övriga utrymmen har vi nyckelbrickor. Du ska få två st av den tidigare ägaren, går blippen sönder eller du saknar en kan du läsa mer här om att få ny. Föreningen har ingenting med låsen till din ytterdörr att göra.
  • Signa upp dig för nyhetsbrev så får du löpande uppdatering kring vad som händer i föreningen. Här kan du läsa hur du gör. 
  • Be säljaren visa dig runt i huset så du hittar soprum, tvättstuga och se framförallt till att du blir visad vilket vindsförråd som är ditt.