Det finns 261 lägenheter i Ljuset samt hyreslokaler. Det spelas musik, övas på piano och sång, diskuteras, renoveras, ses på TV, diskas, tvättas, grälas och älskas. Här finns människor i olika åldrar, med olika intressen och arbetstider. Både huset och gården är lyhörda.

Kl 22 ska det vara tyst på gården och genom dina väggar. För att alla ska trivas krävs att vi visar varandra respekt och hänsyn. Prata med din granne om du känner dig störd, eller fråga din granne om du stör. Vid upprepade störningar kan du vända dig till styrelsen.

Rökning

Ett generellt rökförbud gäller på samtliga föreningens allmänna ytor och utrymmen. Undantag görs på ett område inritat på denna karta.