Ordningregler

Det finns 261 lägenheter i Ljusetsamt hyreslokaler. Det spelas musik, övas på piano och sång, diskuteras, renoveras, ses på TV, diskas, tvättas, grälas och älskas. Här finns människor i olika åldrar, med olika intressen och arbetstider. Både huset och gården är lyhörda.

Kl 22 ska det vara tyst på gården och genom dina väggar. För att alla ska trivas krävs att vi visar varandra respekt och hänsyn. Prata med din granne om du känner dig störd, eller fråga din granne om du stör.

Vid upprepade störningar kan du vända dig till styrelsen.

Rökning

Det är för närvarande tillåtet att röka på gården men det får inte ske närmare än 5 meter från huskroppen då rök annars letar sig in i bostäder.

Du måste själv ta hand om din fimp.