Good Bye GIF - Find & Share on GIPHY
 
Nycklar
 • Dina lägenhetsnycklar och elektroniska nyckelbrickor lämnas till den nye ägaren.
 • Om du har nyckel till barnvagnsrummet eller säkerhetsförrådet, lämna in dem på expeditionen. Depositionen på nyckeln till säkerhetsförrådet betalas då tillbaka till dig. Barnvagnsförrådsnyckeln har ej deposition.
Flyttsopor
 • Töm och städa ditt vindsförråd och släng det du inte vill ha med dig till ditt nya boende. Föremål får lämnas utanför vindsförråden då det utgör en stor brandrisk.
 • Om du slänger saker i miljörummet var vänlig respektera reglerna för vad som får slängas i där och sortera det du kan enligt beskrivningarna på respektive kärl.
 • Målarfärg och byggsopor får inte lämnas i miljörummet på Bondegatan. Byggsopor kör man till återvinningsstation eller köp Big Bag/Sortera-påse som kostar 450-700kr.
 • Stockholm Stad har personlig hämtning av miljöavfall. Det kostar 150 kr. Se deras hemsida för mer information.
Information till den nye ägaren
 • Den nye ägaren kommer att få en informationsmapp om föreningen och huset av oss, men visa gärna var visa gärna var vindsförrådet, tvättstugan, miljörummet, kompostrummet, cykelförrådet, gemensamhetslokalen och expeditionen ligger.
 • Lämna över den dokumentation som du har om lägenheten; garantier på vitvaror, kontaktuppgifter till hantverkare som nyligen jobbat i lägenheten osv.
Formalia
 • Uttag ur inre fond måste ske innan kontraktsskrivning. Vid kontraktskrivningen är det den nye ägaren som tar över fonden. Tillträdesdag gäller inte.
 • Utträde ur föreningen. Din mäklare kommer hjälpa dig att ansöka om utträde ut föreningen.
 • Pantsättning av lägenheten. När ditt lån till banken är löst, kommer föreningen få ett avnoteringsbrev från banken. Din mäklare kommer att hjälpa dig med detta.
Övrigt
 • Frågor rörande medlemskapet ställs till SBC. Övriga frågor ställer du till styrelsen, styrelsen@ljuset.se eller på expeditionen helgfria tisdagar 19-19.30