När du flyttar ut

Nycklar

 • Dina lägenhetsnycklar och elektroniska brickor lämnas till den nye ägaren.
 • Om du har nyckel till barnvagnsrummet eller säkerhetsförrådet, lämna in dem på expeditionen. Depositionen på nyckeln till säkerhetsförrådet betalas då tillbaka till dig.
 • Barnvagnsförrådsnyckeln har ej deposition.

Flyttsopor

 • Töm och städa vindsförrådet. Inget får lämnas utanför vindsförråden då det utgör en stor brandrisk.
 • Vänligen respektera reglerna för vad som får slängas i miljörummet. Sortera det du kan enligt beskrivningarna på respektive kärl.
 • Möbler hänvisas till tippen.
 • Målarfärg och byggsopor får inte lämnas i miljörummet på Bondegatan. Målarfärg och byggsopor kör man till återvinningsstation eller köp Big Bag/Sortera-påse som kostar 450-700kr.
 • Stockholm Stad har personlig hämtning av miljöavfall. Det kostar 150 kr. Se deras hemsida för mer information.

Information till den nye ägaren

 • Den nye ägaren kommer att få en informationsmapp om föreningen och huset av oss, men visa gärna var vindsförrådet, tvättstugan, miljörummet, kompostrummet, cykelförrådet, gemensamhetslokalen och expeditionen ligger.
 • Lämna över den dokumentation som du har om lägenheten; garantier på vitvaror, kontaktuppgifter till hantverkare som nyligen jobbat i lägenheten osv.

Formalia

 • Uttag ur inre fond måste ske innan kontraktsskrivning. Vid kontraktskrivningen är det den nye ägaren som tar över fonden. Tillträdesdag gäller inte.
 • Din mäklare kommer hjälpa dig att ansöka om utträde ut föreningen.
 • Om du har pant på lägenheten kommer föreningen få ett avnoterings-brev från dem, när du löst panten. Din mäklare kommer att hjälpa dig med detta.

Övrigt

 • Frågor rörande medlemskapet ställs till Ewa Kall på SBC, 08-775 72 00. Övriga frågor ställer du till styrelsen, styrelsen@ljuset.se eller på expeditionen helgfria tisdagar 19-19.30

Nyhetsbrevet

 • Maila styrelsen och be om att bli borttagen från nyhetsbrevet.