Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande utskott och består av boende som väljs för ett år i taget på årsstämman. Vi är lekmän som utför styrelsearbetet på vår fritid.

Styrelsen består efter stämman 2017 av:

  • namn
  • namn
  • namn

Du når dem alla på mail styrelsen@ljuset.se, ett slumpmässigt par på expeditionstid eller genom att springa på dem på gården. Vi välkomnar dina frågor och synpunkter.

Gå med i styrelsen

Det är roligt, givande och väldigt uppskattat. Sysslorna är varierande och vi har trevligt tillsammans. Arbetet är av varierande slag, t.ex. informera på hemsidan och projektera takomläggning.  Fast och rörlig ersättning utgår. Ge dig till känna direkt till styrelsen eller till valberedningen. Stämman hålls i maj.

Vad gör styrelsen i Brf Ljuset?