Cykelrum

Föreningen har ett cykelrum, beläget vid Bondegatan 47. Cykelrummet renoverades och utökades kraftigt under 2016. En begränsad yta finns också på gården. För att få parkera sin cykel på i cykelrummet eller på gården ska cykeln förses med ett tillstånd. Mer info hittar du här.

Cyklar utan tillstånd eller bryter mot andra regler kan flyttas utan föregående varning.

Barnvagnsförråd

Sedan gårdsrenovering 2018/19 finns barnvagnsförrådet i det lilla kopparhuset på gården. Hit kan alla medlemmar eller boende få tillträde via sin nyckelbricka och det är fritt att ställa barnvagnar, pulkor och liknande här under förutsättning att det finns plats. Med fördel märks saker med namn eller lägenhetsnummer. Står det annat i barnvagnsförrådet kommer vi att rensa ut det, förvara det i ett tag för att se om någon saknar det och sedan kasta det.

Ta kontakt med styrelsen om du vill få tillträde till barnvagnsförrådet.