🚲

Cykelrensning har pågått den senaste månaden och vi ser fram emot ett rensat cykelutrymme. Cyklarna som förblev märkta efter cykelrensningen kommer att förvaras i 6 månader för att därefter kasseras. Det går att under förvaringstiden kontakta styrelsen för att, mot beskrivning, få tillbaka en bortrensad cykel. Detta görs enklast genom att mejla cykel@ljuset.se.

🕯Brandrisk

Den 1 december är det brandvarnardagen!  

Under vinterhalvåret ökar inomhusbränderna i svenska hushåll och för att skydda Brf Ljuset mot brand uppmanar vi er till att testa era brandvarnare. Enligt våra stadgar är det lägenhetsnyttjarens ansvar att se till att brandvarnaren fungerar. Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Hör du en larmsignal så fungerar både batteri och funktion. Uppstår ingen larmsignal så byt ut antingen batteri eller hela brandvarnaren.  Se även till att ha extra batteri hemma och städa av din brandvarnare med jämna mellanrum. Mer allmännyttig information om brandsäkerhet och brandvarnardagen finns att läsa på Brandskyddsföreninengs hemsida www.brandskyddsforeningen.se

Hej alla medlemmar i Brf Ljuset!

Snart är det jul och 2021 börjar närma sig sitt slut. Enligt prognosen ser första advent ut att bjuda på ett vitt snötäcke till vår kära innergård, vad kan passa bättre när vi dessutom traditionsenligt reser julgranen.  Under november har vi haft en avstämning med vår nya tekniska förvaltare Spetsudden som tar över arbetet från Cemi vid årsskiftet. Styrelsen är mycket glada över detta nya samarbete och vi har stor tilltro till Spetsuddens kompetens. Innan årsskiftet lämnar vi dessutom in vår budget för 2022 där vi redogör för kommande projekt och stämmer av detta med vår ekonomiska förvaltare SBC. Några av er kanske läste Dagens Nyheter den 13 november om hur bostadsrättsföreningar kan öka sitt skydd mot diverse svindlare. Det är med stolthet vi kan säga att brf Ljuset uppfyllde samtliga kriterier för en förening med högt skydd (men det visste ni säkert redan). Julen är en av mina bästa högtider. Lampor och dekorationer i kontrast till mörkrets stillhet skapar en fin inramning. Jag och styrelsen vill önska alla medlemmar i brf Ljuset en riktigt god jul! 

Hälsningar,

Jakob Svensson, Ordf. Brf Ljuset

Extrastämman, protokoll

Hej medlemmar!
Vi uppgav i oktobers nyhetsbrev att protokoll från extrastämman skulle publiceras på brf ljusets hemsida. Protokollet är dock lämpligare att inte publicera offentligt och därför kommer vi tillhandahålla protokollet endast för föreningens medlemmar. För den som vill läsa protokollet så anslås det på expeditionens anslagstavla, alternativt kan du skicka ett mejl till styrelsen för en digital version.

Värme

Värmepumpen i föreningen är relativt ny (2015) och är i ett skede av ständig injustering. Föreningen har kontrakterat en person för detta ansvar och några av er har haft honom på besök. Då vi hade få anmälningar om kalla lägenheter förra säsongen trodde vi justeringen har hamnat på en bra balans av rätt temperaturer i våra lägenheter samtidigt som den optimerar kostnaden. Om ni känner att så inte är fallet får ni mer än gärna kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Det är utetemperaturen som avgör om värmen ska slås av eller sättas på. När det börjar bli kallt på hösten så är vår utrustning inställd så att värmen slås på om temperaturen går under 10 grader på natten. På hösten varierar dock nattemperaturen och därför är alltid systemet lite svajigt innan utetempen är kontinuerligt under 10 grader.

Inomhustemperaturen ska vara +/- 20 grader, men diffar lite mellan lägenheterna. Om din lägenhet blir kall i vinter, felanmäl till fastighetsskötaren. Men innan du gör det, kolla att du inte släpper in kall luft via delvis öppna fönster, öppna ventiler osv. Det blir dragigt nära fönstren och har man mycket glasyta som hörnlägenheterna har, då är det helt klart jobbigare. Om man har framtagna undergolv får man räkna med en kallare lägenhet, då den då läcker värme genom golvet och springorna mellan undergolv och yttervägg.

Innan du felanmäler:

  • Se till att fönstren är stängda och att tätningslisterna sitter bra och är rena från damm och smuts.
  • Begränsa luftflödet i ventilerna (inte helt, luften måste röra sig lite grann för komma åt att värma och så får den inte vara för fuktig. se bifogad bild)
  • Stäng badrumsdörren (så varmluften inte försvinner genom badrummets ventilationsutsug)
  • Har du framtaget undergolv (smala furubrädor) bor du i en extra otät lägenhet och får acceptera lite lägre temperatur.

Dubbeldörrarna i trapphuset fyller en funktion och det är nu dags att hålla dem stängda. Visa hänsyn mot de som har vägg mot dörrarna och stäng dem försiktigt nattetid.

Man får gärna även komma ihåg att värmen är vår utan konkurrens största kostnad. Kring 2 miljoner kronor per år eller 7500 kr per lägenhet. Känner man dock efter åtgärderna ovan att temperaturen är för låg får ni gärna mäta temperaturen själva (har bifogat riktlinjer från FHM) och sedan kontakta vår fastighetsskötare för hjälp.

Huskurage

HuskurageI det förra nyhetsbrevet nämnde vi att föreningen antog policyn Huskurage 2016. Policyn är ett sätt att visa omsorg gentemot dina grannar om du hör eller ser något som gör dig orolig. Om du saknar information om detta i din port så kan du maila oss så sätter vi upp en ny lapp. Mer finns att läsa på huskurage.se där följande text är hämtad.
1

🏡Gården

Ett stort tack till alla som hade möjlighet att hjälpa till på städdagen. Vi har ett avtal med ett företag som tar hand om det mesta på vår fina gård dock ej skräpplockning och skötsel av utemöbler, vilket nu blev gjort, och det blev fint!

Odling av örter och grönsaker sköts däremot av Odlingsgruppen, d.v.s. den odling som sker i odlingslådorna. Denna odlingssäsong börjar lida mot sitt slut men nästa är snart här. Odlingsgruppen träffas nästa gång onsdagen den 17 november kl 19.00. Vi vill gärna bli fler och alla är välkomna! Någon tidigare erfarenhet behövs ej. Odlingsgruppen är ett bra sätt att lära känna sina grannar. Kontakta oss gärna på odling@ljuset.se

Till nästa sommar efterlyser vi ”faddrar” till våra blomrabatter. Företaget vi har anlitat rensar blomrabatterna utefter husväggarna men vi behöver hjälp med vattningen. Är du intresserad av att vattna en rabatt nästa sommar? Kanske en rabatt nära din port. Intresseanmälan mejlas till odling@ljuset.se

🖌Fönster

Vi underhållsmålar våra fönster för att undvika en kostsam fönsterrenovering, ca 40 lägenheter per år. Det innebär att vi målar den nedre delen av fönstret ca 20 cm upp på karm och båge, några medlemmar har reagerat på att det ser konstigt ut. Det beror på att över 90% av skador på fönster är i bottenstycket och att vi behöver hålla våra kostnader under kontroll.

Genom att regelbundet underhålla våra fönster kommer de att hålla i många år till.

Du kan själv hjälpa till genom att regelbundet tvätta karm och båge utvändigt för att få bort smuts. Under våren 2022 fortsätter vi att måla. Under våren får ni som berörs av underhållsmålning får information om när vi kommer till din trappuppgång.

Vid frågor maila till alex@ljuset.se

Hissen uppgång 8

Hissen fungerar i uppgång 8 efter en dyr reparation. Hissarna har ett renoveringsbehov, vilket styrelsen kommer att kolla närmare på i relation till årets budgetarbete. 

🛠Ny fastighetsförvaltare

Under de senaste åren har flera medlemmar inkl styrelsen märkt en försämring i hur felanmälningar och åtgärder skett från vår fastighetsförvaltare Cemi. Under sommaren 2021 inledde därför styrelsen en upphandling för byte av fastighetsförvaltare. Vi kan med glädje meddela att vi fått till ett bra avtal med Spetsudden som kommer ta över fastighetsförvaltningen från Cemi i samband med årsskiftet. Överlämnandet är välplanerat vilket gör att de flesta förhoppningsvis inte kommer att märka av bytet till Spetsudden annat än förbättrad service.