Extrastämman, protokoll

Hej medlemmar!
Vi uppgav i oktobers nyhetsbrev att protokoll från extrastämman skulle publiceras på brf ljusets hemsida. Protokollet är dock lämpligare att inte publicera offentligt och därför kommer vi tillhandahålla protokollet endast för föreningens medlemmar. För den som vill läsa protokollet så anslås det på expeditionens anslagstavla, alternativt kan du skicka ett mejl till styrelsen för en digital version.