Hissen uppgång 8

Hissen fungerar i uppgång 8 efter en dyr reparation. Hissarna har ett renoveringsbehov, vilket styrelsen kommer att kolla närmare på i relation till årets budgetarbete.