Huskurage

HuskurageI det förra nyhetsbrevet nämnde vi att föreningen antog policyn Huskurage 2016. Policyn är ett sätt att visa omsorg gentemot dina grannar om du hör eller ser något som gör dig orolig. Om du saknar information om detta i din port så kan du maila oss så sätter vi upp en ny lapp. Mer finns att läsa på huskurage.se där följande text är hämtad.
1