Cirkuläret # 15

✅ Information från valberedningen
Valberedningen är nu fulltalig och består av Jannike Camitz, Hedda Nilsson Orviste och Claes-Åke Carlsson. Valberedningen kommer att börja se sig om efter nya kandidater till styrelsen inom kort. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen, hör av dig redan nu till valberedningen@ljuset.se
 🛠️OVK
Tack för ert samarbete under OVK i vår förening! Nästan alla lägenheter kunde kontrolleras. De lägenheter som fått anmärkningar på OVK kommer att få en avisering  i brevlådan i början av februari.
🎰Tvättstuga
Tvättstugan målas om och elen har fått ett lyft. Det kan innebära extra stök, vi ser över städningen i samband med detta.
🏠 Felanmälningar 
Observera att en felanmälan till Spetsudden om ärenden som rör lägenheten,  inte fastigheten, faktureras medlemmen, detta gäller också jourärenden. Innan du gör en felanmälan, tänk igenom vad som är föreningens ansvar och vad som ligger på ditt eget. Till exempel är belysning i fastigheten föreningens ansvar men elfel i lägenheten är medlems ansvar. Se hemsidan för mer information.
🚲 Cyklar
Nu finns tillstånd för 2023 att hämta på expeditionen tisdagar 19.00-19.30. Hämta ditt nya tillstånd i god tid! Cykelparkeringarna är till för cyklande medlemmar. För att nyttja cykelparkeringarna behöver du ett tillstånd. För närvarande gäller tillstånd märkta 2019 och 2023. Tillstånd märkta 2019 är giltiga tom 30/4 2023. Från och med maj gäller endast tillstånd märkta 2023. För besökande och cyklar utan tillstånd finns cykelparkering utanför gården på Klippgatan och Bondegatan. 
 Har du tappat en klocka eller ett par solglasögon? Återfås på expeditionstid (tisdagar 19-19.30) mot beskrivning. Styrelsen önskar er en fin start på det nya året!