Nytt bredbandsavtal med Ownit

Vi har tecknat ett nytt avtal på två år med Ownit som bredbandsleverantör. Avtalet innefattade byte av switchar samt hastigheten 1000/1000 mb/s till cirka 40% lägre kostnad än tidigare.

Om du har problem med din anslutning kontakta i första hand Ownit.

Radonmätningen

Radonmätningen är nästan klar. De sista mätarna skickas in till analys sista april. Ingen mätning bedöms överstiga gränsvärdet 200 Bq/m3.

Median och medelvärde är cirka 30-40 Bq/m3, det lägsta värdet som kan uppmätas är 20 Bq/m3.