Radonmätningen

Radonmätningen är nästan klar. De sista mätarna skickas in till analys sista april. Ingen mätning bedöms överstiga gränsvärdet 200 Bq/m3.

Median och medelvärde är cirka 30-40 Bq/m3, det lägsta värdet som kan uppmätas är 20 Bq/m3.