Föreningen har ett cykelrum, beläget vid Bondegatan 47. Cykelrummet renoverades och utökades kraftigt under 2016. En begränsad yta finns också på gården. För att få parkera sin cykel på i cykelrummet eller på gården ska cykeln förses med ett tillstånd. Mer info hittar du här.

Cyklar utan tillstånd eller bryter mot andra regler kan flyttas utan föregående varning.