Vad händer 2012/2013?

 • Fönsterrenoveringen fortsätter. Snart är hälften av fastighetens fönster renoverade. Nu pågår arbete med fönster mot Bondegatan.
 • Ny extern revisor kommer att upphandlas till nästa stämma, då vår nuvarande inte längre håller måttet. Vår interna revisor Petra har uppmärksammat oss på detta. Det är föreningsstämman som väljer revisor, inte styrelsen.
 • En till övernattningslokal byggs i lokalen bredvid vår nuvarande. Upphandling pågår och planen är att till nästa stämma våren 2013 kommer vi ha 2 övernattningslokaler.
 • Eventuell flytt av sophuset på gården och renovering av gården projekteras. En eventuell flytt av sophus och renovering av gården är ett stort projekt och kräver stämmobeslut. Styrelsen bereder frågan och presenterar förslag på lösningar på en stämma som sedan beslutar.
 • Gemensamt elvtal utreds och presenteras för stämman för beslut. Här avses att alla lägenhetsavtal för el klumpas ihop till ett och man faktureras separat endast för sin egen elförbrukning. För de flesta i huset skulle det innebära en halvering av elkostnaden. Mycker mer information kommer om detta.

Fönsterrenoveringen

Nu pågår arbete med fönstren mot Bondegatan. V.v. kontakta målarfirman när ni får informartion om tillträde. De har haft stora problem i september med att få komma in och utföra det arbete vi beställt.

 
 

Betala avgiften med autogiro

Vi har sedan årsskiftet ett nytt avtal med SBC som bl.a. har hand om våra avgifter. En nyhet sedan dess är att vi nu faktureras för alla påminnelser som de tvingas skicka ut när vi delägare och hyresgäster är sena med våra avgifter/hyror. 

Betala med autogiro så minskar våra kostnader för påminnelser. Blanketten hittar du här.
 
 

Komposten är ur funktion

Komposten på gården är tills vidare ur funktion. Detta pga. att de stora rotorbladen ska bytas. Samtidigt pågår projekteringen av gårdsrenoveringen, där ambitionen är att komposten ska utgå till förmån för utsortering av matavfall direkt i kommunal regi. Så tills att beslut om gården fattats, kommer vi inte att bekosta lagning av kompsten. Det rör sig om omkring 100 000 kr för bladbytet, då specialkran måste användas. Läs mer om matavfall i Stockholm:

 
 
 

Polisanmälningar mot Ljuser – big bags på gatan

Som ni alla säkert läst eller sett på nyheterna, pågår det ett krig mot BIG BAGS som skräpar ned stadens trottoarer. Vi har uppmanat de som renoverar i huset att använda sådana, men måste nu göra tillägget att om man avser att ha dem stående en längre tid, mer än en dag, måste man söka ett tillstånd från Stockholm Stad. Vi som fastighetsägare blir polisanmälda varje gång en påse står på trottoaren.

Storsäckar i gatumiljön gör det svårare att ta sig fram, inte minst för personer med rörelse- eller synnedsättning. I värsta fall kan någon skada sig. Även renhållnings- och snöröjningsmaskiner får problem att ta sig fram. Säckarna kan också bidra till nedskräpning från förbipasserande.
 

Byggsopor

 •  Målarfärg och byggsopor får inte lämnas i miljörummet på Borgmästargatan då kostnaden då belastar övriga medlemmar. Byggsopor kör man till återvinningsstation eller så köper man Big Bag/Sortera-påse som kostar 450-700kr.
 •  Big Bag/Sortera-påsar får endast stå på trottoaren med tillstånd från Stockholm Stad. Vi som fastighetsägare anmäls till polisen så fort en byggpåse står på trottoaren. 
 •  Vitvaror får inte lämnas i miljörummet. Många leverantörer hämtar den gamla kostnadsfritt vid leverans av nya vitvaror.
 •  Stockholm Stad har personlig hämtning av miljöavfall. Det kostar 150 kr. Se deras hemsida för mer information.
 

Trivs dina grannar?

På hösten får vi alltid frågor kring störningar grannar emellan, inte så konstigt då det bor omkring 400 personer i huset; barn, pensionärer, nattarbetare, studenter. Självklart måste vi alla ha överseende med att man hör grannarna då och då, vi bor trots allt i ett flerfamiljshus från 1930, men det finns ändå vissa enkla saker att tänka på som gör stor skillnad: 

 • Mellan 22 och 07 ska det vara lugnt i huset. Det betyder att man inte ska väsnas i onödan; ha fester, gå med skor inomhus, studsa bollar, styrketräna, flytta möbler, fälla ut sängskåp, köra tvättmaskiner, se på TV eller lyssna på musik med hög volym osv. 
 • Många vaknar på morgonen av varandras mobiltelefoner som är inställda med vibration. Ställ in telefonen så att den endast ringer, inte vibrerar.
 • Sätt möbeltassar på stolar och andra möbler ni drar på golvet.
 • Montera mjukstängare till köksskåp.
 • Placera inte högtalare direkt på golvet, ställ dem på en möbel eller därför avsedd anordning. Det blir bättre ljud också när ljudenergin sprids genom luften och inte stommen.
 • Om ni stör er på något, prata med varandra, dock inte i vredesmod. I de flesta fall räcker detta. Om det inte räcker kan ni kontakta styrelsen för rådgivning och eventuell medling. 
 • Om du har ett framtaget undergolv (smala uppslipade furugolv) måste du visa särskild hänsyn då ljudisoleringen då är kraftigt försämrad. 

 

 

Visa hänsyn när du renoverar

Det pågår ständiga renoveringar i vårt hus och därför måste man visa hänsyn till sina grannar genom att följa våra regler kring renoveringar. Vi har senaste tiden fått in många klagomål på pågående arbeten.

Renoveringen innebär olägenheter för dina grannar. Jobba inte för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen. Underrätta din trappuppgång med en lapp på anslagstavlan. Respektera dina grannars önskemål och klagomål. Du har naturligtvis ansvar för att dina hantverkare visar tillbörlig hänsyn.
 
Trapphusen ska under renoveringen varje dag hållas städade. Vår städfirma städar inte byggdamm och dylikt.
 
 
 

Din värmeräkning: 7500 kr

Nu går vi in i vintersäsongen. Säkra tecken är att elementen är varma och Fortum byter till vintertaxa på värmen och vattnet. Ca 7500 kr per år betalar varje lägenhet för sin värme och det är föreningens i särklass största löpande kostnad. 

Det är utetemperaturen som avgör om värmen ska slås av eller sättas på. När det börjar bli kallt på hösten så är vår utrustning inställd så att värmen slås på om temperaturen går under 10 grader på natten. På hösten varierar dock nattemperaturen och därför är alltid systemet lite svajigt innan utetempen är kontinuerligt under 10 grader. 
 
Inomhustemperaturen ska vara +/- 21 grader, men diffar lite mellan lägenheterna. Om din lägenhet blir kall i vinter, felanmäl till fastighetsskötaren. Men innan du gör det, kolla att du inte släpper in kalluft via delvis öppna fönster, öppna ventiler osv. Om man har framtagna undergolv får man räkna med en kallare lägenhet, då den då läcker värme genom golvet och springorna mellan undergolv och yttervägg.
 
Innan du skruvar upp elementen:
 • Se till att fönstren är stängda och att tätningslisterna sitter bra och är rena från damm och smuts .
 • Stäng ventilerna (inte helt)
 • Stäng badrumsdörren
 • Klä dig varmare
 • Har du framtaget undergolv (smala furubrädor) bor du i en extra otät lägenhet och får acceptera lite lägre temperatur.
 
 Dubbeldörrarna i trapphuset fyller en funktion och det är nu dags att hålla dem stängda. Visa hänsyn mot de som har vägg mot dörrarna och stäng dem försiktigt nattetid.
 
 
 

Odör i trapphus

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet så pågår en flytt av restaurangens förråd. Arbetet närmar sig sitt slut, men de har inte kunnat flytta in ännu då väggarna ska tätas med ett nytt lager puts och epoxy.