Vad händer 2012/2013?

  • Fönsterrenoveringen fortsätter. Snart är hälften av fastighetens fönster renoverade. Nu pågår arbete med fönster mot Bondegatan.
  • Ny extern revisor kommer att upphandlas till nästa stämma, då vår nuvarande inte längre håller måttet. Vår interna revisor Petra har uppmärksammat oss på detta. Det är föreningsstämman som väljer revisor, inte styrelsen.
  • En till övernattningslokal byggs i lokalen bredvid vår nuvarande. Upphandling pågår och planen är att till nästa stämma våren 2013 kommer vi ha 2 övernattningslokaler.
  • Eventuell flytt av sophuset på gården och renovering av gården projekteras. En eventuell flytt av sophus och renovering av gården är ett stort projekt och kräver stämmobeslut. Styrelsen bereder frågan och presenterar förslag på lösningar på en stämma som sedan beslutar.
  • Gemensamt elvtal utreds och presenteras för stämman för beslut. Här avses att alla lägenhetsavtal för el klumpas ihop till ett och man faktureras separat endast för sin egen elförbrukning. För de flesta i huset skulle det innebära en halvering av elkostnaden. Mycker mer information kommer om detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *