Engagera dig i föreningen

 

På årsmötet ska vi välja styrelse, valberedning och revisorer. Det är därmed dags att fundera på om du vill engagera dig i föreningen.
 
Styrelsen träffas en gång per månad och har sedan löpande mailkontakt mellan mötena och träffas i mindre projektgrupper. Valberedningen jobbar med styrelsens och övriga funktionärers sammansättning under våren innan årsmötet och revisorn följer styrelsens arbete kontinuerligt under året.
 
Man behöver inte ha ett formellt uppdrag för att engagera sig, under våren har vi ex. fått hjälp av Johan K med underhållsplanen, Alex och Eva drog igång fönsterrenoveringen 2010 och tidigare har Jannike hjälpt oss med nyhetsbrevet Ljuspunkten. Stort tack till er!
 
Ersättning utgår för alla uppdrag. Totalt har vi en budget på 200 000 kr per år. 2011 är första året vi använt upp pengarna, men då hade vi exceptionellt mycket arbete med alla renoveringar. Alla har ett fast arvode per år och för allt arbete utöver sitt uppdrag får man 100 kr/timme.
 
Maila eller besök oss på expen om du har frågor angående engagemang i föreningen.
 

Föreningsstämma 22/5

 

På föreningsstämman kommer vi att gå igenom vår underhållsplan (planerade arbeten på fastigheten, stort och smått de kommande 20 åren), hur ekonomin ser ut dels för verksamhetsåret 2011, men även i ett längre perspektiv kopplat till vår underhållsplan. Och så väljer vi styrelse, valberedning och revisorer. Utöver formalia är föreningsstämman även ett ypperligt tillfälle att träffa sina grannar, ställa frågor till styrelsen eller dela med sig av idéer kring fastigheten.
 
En separat kallelse med dagordning och kommer att gå ut närmare maj. Hoppas ni kan komma!

Ny felanmälningsrutin hos Storholmen

 

Storholmen har ett nytt online-formulär för felanmälningar för att underlätta så att de får alla kontaktuppgifter de behöver i samband med anmälan. Detta har medfört att de felanmälningar och beställningar som vi vi styrelsen gjort har hamnat fel och en del har fallit bort, främst namnbyten. Vi och Storholmen ber om ursäkt för detta.
 
Adress till det nya felanmälningsformuläret:

http://www.storholmen.se/felanm_form.aspx