Engagera dig i föreningen

 

På årsmötet ska vi välja styrelse, valberedning och revisorer. Det är därmed dags att fundera på om du vill engagera dig i föreningen.
 
Styrelsen träffas en gång per månad och har sedan löpande mailkontakt mellan mötena och träffas i mindre projektgrupper. Valberedningen jobbar med styrelsens och övriga funktionärers sammansättning under våren innan årsmötet och revisorn följer styrelsens arbete kontinuerligt under året.
 
Man behöver inte ha ett formellt uppdrag för att engagera sig, under våren har vi ex. fått hjälp av Johan K med underhållsplanen, Alex och Eva drog igång fönsterrenoveringen 2010 och tidigare har Jannike hjälpt oss med nyhetsbrevet Ljuspunkten. Stort tack till er!
 
Ersättning utgår för alla uppdrag. Totalt har vi en budget på 200 000 kr per år. 2011 är första året vi använt upp pengarna, men då hade vi exceptionellt mycket arbete med alla renoveringar. Alla har ett fast arvode per år och för allt arbete utöver sitt uppdrag får man 100 kr/timme.
 
Maila eller besök oss på expen om du har frågor angående engagemang i föreningen.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *