OVK vecka 50

Under 2010/2011 genomförde vi en omfattande ventilationsåtgärd, där aluminiumslangarna i ventilationskanalerna togs bort. Detta gjorde vi för att fastigheten underkänts vid OVK:n 2009. (OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll). Nu när slangarna är borttagna, ska vi därför göra en ny OVK för att visa att de brister som uppdagades 2009 är åtgärdade.
 
Föreningen och därmed alla vi delägare riskerar vite från Stockholm Stad om vi inte genomför denna kontroll. Så det är därför oerhört vikigt att alla som aviseras ger tillträde i enlighet med föreningens stadga.
 
Alla lägenheter berörs inte denna gång. De lägenheter som berörs kommer att aviseras av vår ventilationskontrollant Arno Raukas. I avisering finns information om nyckelinlämning. Avisering sker vecka 49.
 
De lägenheter som kommer att aviseras (baserat på anmärkningar från föregående protokoll) är: 
 
– De lägenheter där köksfläkt anslutits till ventilationskanal. Endast kolfilterfläktar är tillåtna och man får absolut inte ansluta till ventilationskanal. Berörda lägenheter fick en anmodan till rättelse vid föregående kontroll.
 
– De lägenheter som ej gav tillträde vid förra kontrollen. Berörda lägenheter fick en anmodan till rättelse vid föregående kontroll.
 
– Specifika lägenheter som till styrelsen har framfört önskemål om extrakontroll. (Lägenhet 29, 192, 209, 214 och 229)
 
Om du inte får en avisering under vecka 49, men ändå vill att din lägenhet kontrolleras, kontakta vår kontrollant Arno Raukas:
 
Raukas Ventilation AB
Herrhagsvägen 124
122 60 ENSKEDE
Tel: 070-826 23 26
Mail: 
raukas@gmail.com
Hemsida: http://raukasventilation.se/
 
 
 

 

Oönskade nattgäster i fastigheten

 

Nu när temperaturen sjunker, får vi besök av oönskade nattgäster (bostadslösa) som letar värme och väderskydd. Det är därför viktigt att påminna om att stänga uppställda dörrar/portar, låsa lägenhetsdörrarna med båda låsen och vara extra uppmärksam på vem som följer med in genom grinden/porten.

 
 

 

Julgransresning

 

Lördag den 26/11 reser vi julgranen. Kom och hjälp till! Lussekatter, glögg och saft bjuds. Alla barn som kommer får en adventspresent.
 
 

 

Alla vindslägenheter sålda

 

Nu är alla lägenheter sålda och försäljningen genererade strax under 18 miljoner som nu oavkortat kommer att gå till att återbetala de bygglån vi tagit för att renovera ventilationen, tak, fönster, takvärmeanläggningen och byggkostnaden för ombyggnaden av lägenheterna. Projektet har följt kalkylen som styrelsen presenterade på extrastämman 2010.
 
 

 

Budgetkoll

 

För att få kontroll och styrning på fastighetens kommande underhållsprojekt sitter vi i styrelsen nu med en ny 10-årig underhållsplan och tillhörande 10-års budget. I dagsläget ser vi inga förändringar på avgiftsnivån.
 
 

 

Värmehushållning

För att minska värmeförlusterna och därmed spara energi och pengar i fastigheten, vill vi be alla att stänga innerdörrarna i portuppgångarna nu på vintern.

 Flere tips här.