Åtgärdsplan – kostnader

Den nya styrelsen jobbar på en plan som syftar till att minska några av de kostnader som har ökat under det gångna året, och som förväntas öka ytterligare. Planen kommer att bearbetas under maj månad och vår förhoppning är att arbetet ska mynna ut i ett informationsblad om vad varje enskild lägenhetsinnehavare kan göra för att minska våra gemensamma kostnader. Främst vad gäller sopkostnaderna. Vi ska även kika närmare på om det kan vara värt att byta elleverantör, vilket även varit uppe på förslag under förra årets styrelse. Anledningen till dröjsmålet är att det bedömdes vara billigare att binda elpriset under sommaren.

Avgiftshöjning

Eftersom flera av våra kostnader har ökat under det gångna året, och förväntas fortsätta att öka, har styrelsen beslutat att höja hyran med 6 %. Höjningen kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2004. Höjningen av avgiften sker främst p.g.a. ökade taxebundna kostnader, höjd fastighetsskatt, höjda försäkringsavgifter samt en dyrare teknisk förvaltning.

Kolfilterfläkt tillåten

Det är inte tillåtet att installera kanalanslutna fläktar i lägenheten. Det måste vara en kolfilterfläkt! Om ni är osäkra vid installation av fläkt, fråga oss i styrelsen eller en fackman.

Ny styrelse i brf Ljuset

Efter årets stämma, som hölls torsdagen den 29 april, har nu den nya styrelsen tagit plats. Detta innebär att vi återigen är totalt åtta personer som är involverade i arbetet med att sköta brf Ljuset. Nyvalda personer till styrelsen blev: David Antell, Mats Jägmalm och Johan Thoren. Omvalda personer blev Carina Nilsson och Kristina Österlund. Sedan tidigare sitter Peter Jannas, Patric Holm och Henrik Moberg i styrelsen.

Åtgärdsplan – kostnader

Den nya styrelsen jobbar på en plan som syftar till att minska några av de kostnader som har ökat under det gångna året, och som förväntas öka ytterligare. Planen kommer att bearbetas under maj månad och vår förhoppning är att arbetet ska mynna ut i ett informationsblad om vad varje enskild lägenhetsinnehavare kan göra för att minska våra gemensamma kostnader. Främst vad gäller sopkostnaderna. Vi ska även kika närmare på om det kan vara värt att byta elleverantör, vilket även varit uppe på förslag under förra årets styrelse. Anledningen till dröjsmålet är att det bedömdes vara billigare att binda elpriset under sommaren.

Avgiftshöjning

Eftersom flera av våra kostnader har ökat under det gångna året, och förväntas fortsätta att öka, har styrelsen beslutat att höja hyran med 6 %. Höjningen kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2004. Höjningen av avgiften sker främst p.g.a. ökade taxebundna kostnader, höjd fastighetsskatt, höjda försäkringsavgifter samt en dyrare teknisk förvaltning.

Kolfilterfläkt tillåten

Det är inte tillåtet att installera kanalanslutna fläktar i lägenheten. Det måste vara en kolfilterfläkt! Om ni är osäkra vid installation av fläkt, fråga oss i styrelsen eller en fackman.

Ny styrelse i brf Ljuset

Efter årets stämma, som hölls torsdagen den 29 april, har nu den nya styrelsen tagit plats. Detta innebär att vi återigen är totalt åtta personer som är involverade i arbetet med att sköta brf Ljuset. Nyvalda personer till styrelsen blev: David Antell, Mats Jägmalm och Johan Thoren. Omvalda personer blev Carina Nilsson och Kristina Österlund. Sedan tidigare sitter Peter Jannas, Patric Holm och Henrik Moberg i styrelsen.

Åtgärdsplan – kostnader

Den nya styrelsen jobbar på en plan som syftar till att minska några av de kostnader som har ökat under det gångna året, och som förväntas öka ytterligare. Planen kommer att bearbetas under maj månad och vår förhoppning är att arbetet ska mynna ut i ett informationsblad om vad varje enskild lägenhetsinnehavare kan göra för att minska våra gemensamma kostnader. Främst vad gäller sopkostnaderna. Vi ska även kika närmare på om det kan vara värt att byta elleverantör, vilket även varit uppe på förslag under förra årets styrelse. Anledningen till dröjsmålet är att det bedömdes vara billigare att binda elpriset under sommaren.

Avgiftshöjning

Eftersom flera av våra kostnader har ökat under det gångna året, och förväntas fortsätta att öka, har styrelsen beslutat att höja hyran med 6 %. Höjningen kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2004. Höjningen av avgiften sker främst p.g.a. ökade taxebundna kostnader, höjd fastighetsskatt, höjda försäkringsavgifter samt en dyrare teknisk förvaltning.