Avgiftshöjning

Eftersom flera av våra kostnader har ökat under det gångna året, och förväntas fortsätta att öka, har styrelsen beslutat att höja hyran med 6 %. Höjningen kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2004. Höjningen av avgiften sker främst p.g.a. ökade taxebundna kostnader, höjd fastighetsskatt, höjda försäkringsavgifter samt en dyrare teknisk förvaltning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *