Från valberedningen till medlemmarna

Hej,

Nu har valberedningen satt igång arbetet att identifiera kandidater till den nya styrelsen som ska väljas på för Brf Ljusets föreningsstämma den 19e Maj.

Vi söker därför engagerade boende som vill vara med att säkra att Brf Ljuset fortsätter vara en välskött och trevlig förening.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningen och fastigheten så att den överlever i ”evig tid”. Ledamöternas viktigaste bidrag är ansvarskänsla, långsiktighet och sunt förnuft. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad och för detta utgår ett fast arvode. Mellan dessa möten utgår timarvode för den tid man lägger ned på exempelvis löpande ansvarsuppgifter och bemanning under expeditionstid.

Olika kompetenser, bakgrund och kön önskas. Det behöver inte handla om att man har någon examen eller arbetar professionellt inom en viss kompetens. Intresse, engagemang, initiativtagande och ansvarskänsla viktigast. I år söker vi bland annat tillskott av medlemmar som kan något om ekonomi (kurser för brf-ekonomi finns) och juridik (kurser för brf-juridik finns).

Styrelsen består av lekmän som arbetar med hjälp av SBC för ekonomisk förvaltning och CEMI för fastighetsförvaltning. Vid behov anlitar vi även annan specifik kompetens.

Har du frågor om styrelsearbete och vad det innebär att kandidera, tveka inte att kontakta Valberedningen på valberedningen@ljuset.se

Vänliga hälsningar,

Ann Kylén, Marie Thiebaut-Bruck,  Anna Sjöblom

Valberedningen Brf Ljuset