Avlopp

Ännu mer pengar läggs på vattenskador. Den tredje vattenskadan på två år blev den största och drabbade förutom expeditionen och målaren Ingemars lagerlokal, en lägenhet som just skulle tas i bruk som ett första egna boende. Bara upp till tröskeln, som Tjorven skulle sagt.

Kostnaden blir över 300 000 kr, även om föreningen ”bara” betalar självrisken, som för vattenskador är två basbelopp, alltså 97 400 kr. Ungefär dubbelt så mycket får vi betala i premie varje år. Olägenheten för de boende är betydande då återställningen är ett omfattande projekt. För styrelsen tas fokus från andra angelägna projekt och i detta fall fick vår arbetsplats flyttas.

Vem eller vad orsakade skadan denna gång? Det går naturligtvis inte att ge en enskild orsak, men jag lämnar dessa punkter, utan vilka skadan, helt eller delvis hade kunnat undvikas. De lämnas utan vidare kommentar för egen reflektion.

  1. Om boende på stammen enbart spolat ner i avloppet det som man får, hade stoppet inte uppstått. Fett är den största boven. Det sätter sig längs röret som blir trängre och trängre. Tillfälliga stopp gör att vatten bubblar upp i vasken. Om avloppsledningarna inte är täta kan vatten rinna ut i köksskåpet istället och då är det svårare att upptäcka.
  2. Liksom på många ställen i huset finns en lång nästan horisontell stam. Där samlas stekfett, kaffesump och rester från renovering.
  3. Om boende varit fast boende i lägenheten hade de kanske observerat bubblande avlopp eller åtminstone några mindre utrinningar i köket innan den sista stora.
  4. Om styrelsens gamla skåp inte haft sockel upp till taket hade vi sett fukten i taket. Skadan hade kunnat begränsas.
  5. Skadan hade inte blivit tillnärmelsevis lika omfattande om inte en boende på stammen hällt hinkar med vatten från sin renovering i köksvasken. När vi kom in i lägenheten var båda vaskar till brädden fyllda med grusigt och fettigt vatten.

Regelbunden stamspolning är ett sätt att undvika vattenskadorna. Vi vill tacka alla boende för gott samarbete kring det senaste utförande. Resultatet var betryggande. Styrelsen fick en rapport med ett mindre antal anmärkningar som vi kommer följa upp med medlemmarna.