Gården

Vad är det som pågår på gården?

Gården renoveras enligt ett tidigare stämmobeslut. Som förberedande arbeten byggdes tidigare nya soprummet och cykelkällarens kapacitet utökades.

Varför renoveras gården?

Ursprungliga anledningen var att gårdshuset inte längre kunde användas för sop- eller komposthantering pga. dramatisk avgiftshöjning för hämtning från gården samt haveri av kompostmaskinen. Huset tog då bara plats på gården i onödan. Dessutom fanns det önskemål från medlemmarna att utnyttja ytorna på ett bättre sätt.

Hur omfattande är renoveringen?

Gamla gårdshuset rivs och ersätts med ett nytt mindre gårdshus för barnvagnar och trädgårdsredskap. Gräsmattan utökas. Förhöjda odlingslådor byggs. Sandlådan flyttas och ersätts med ett nytt exemplar. Sjuka trädet framför uppgång 9 tas ner och flera nya träd planteras. Samtliga planteringar på gården ses över. Trappan till uppgång 10 förses med ledstänger. Belysningsarmaturerna på stolpe ersätts och kompletteras med icke-bländande belysning.

Vad ändras inte?

De stora friska träden, den ovala ”grillplatsen” och grusvägarna längs fasaden bevaras.

Vart ska cyklarna ta vägen?

Det kommer att finnas en mindre cykelparkering på gården. Cyklar som används dagligen kan parkeras antingen där eller i cykelkällaren med ingång från Bondegatan. För parkering på gården eller i cykelkällaren krävs även framöver tillståndsdekal. Cyklar som inte används regelbunden ska förvaras t. ex. i eget förråd.

Vilka inskränkningar finns under byggtiden?

Gården är inhägnad och kan inte användas. Cyklar och barnvagnar hänvisas till cykelkällaren. Störande arbeten kan förekomma helgfria vardagar mellan kl 8 och 16.

Särskild info cyklar:

De cyklar och barnvagnar som står kvar på gården under renoveringen kommer att omhändertas av styrelsen och säljas eller skrotas efter 3 månader om inte ägaren ger sig till känna och gör anspråk på cykeln ifråga.

Särskild info om barnvagnar:

Tänk på att du inte får ställa barnvagnar i trappuppgångarna, de utgör en brandrisk. Barnvagnar och andra lösa föremål som står i trappuppgången kan komma att omhändertas.

Vilken tidplan gäller för ombyggnationen?

Färdigställande är planerat för maj/juni med reservation för oplanerade händelser t. ex. väder eller annat. Restarbeten kan förekomma efter färdigställande. Styrelsen planerar för en invigning med information om föreningen, gårdsloppis och annat. Vi återkommer med ytterligare information när det börjar närma sig invigning av gården.

Hur hanteras gårdsodling?

Hör gärna av dig om du är intresserad av gårdsodlingen.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller synpunkter?

Mejla gärna till styrelsen@ljuset.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *