Nya tunnelbanan

Under samrådet för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort valde vi som bostadsrättsförening att lämna åtta synpunkter på samrådshandlingarna i december. Våra synpunkter avsåg våra möjligheter till framtida användning av bergvärme, vår påverkan genom ljud och vibrationer under bygg- och driftskeden och vilka möjligheter vi har att påverka. SLL har bemött våra (och alla andras) synpunkter.
Tunnelbanan kommer att ligga ca 90 m under föreningen och upptar maximal möjlig yta tillhörande föreningen. Det begränsar framtida nyttjande av bergvärme. Förvaltningen kommer att diskutera och erbjuda en lösning. Avseende buller och vibrationer svarar SLL såhär: Utgångspunkten är att arbeten får utföras dygnet runt så länge de riktvärden som mark- och miljödomstolen meddelar klaras. Bullerdämpande skyddsåtgärder kan utföras. Vid behov erbjuds tillfällig vistelse till boende. Erbjudande om tillfällig vistelse kommer att ges när inga andra störningsbegränsande åtgärder är möjliga.
Hela samrådsredogörelsen finns under Miljöprövning 2017 på  http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nacka-soderort-beslut
Styrelsen har i skrivande stund inte tagit ställning till det nya förslaget till utformning av uppgången i Stigbergsparken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *