Airbnb

Det är inte tillåtet att genom andrahandsuthyrning upplåta sin bostadsrätt utan tillstånd. All andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Det ska finnas ”skäl” enligt bostadsrättslagen och hyresgästen skall vara namngiven.
Detta omöjliggör i princip semesteruthyrning via Airbnb och liknande sajter.
Styrelsen övervakar dessa sajter kontinuerligt och tar in tips från andra medlemmar. Varje fall beivras. Otillåten andrahandsuthyrning av lägenhet kan leda till att bostadsrätten förverkas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *