Vi ser fram emot ett nytt år i Ljuset.

Vad har hänt under 2016?

 • Cykelrummet har färdigställts och öppnat, ett nytt system för att hushålla med utrymmet både där och på gården har tagits i bruk.
 • Styrelsen har organiserat om sig med tydliga ansvarsområden och flera nya poster, tex brandskydd. Efter en lång period av stora projekt har tiden kommit återhämtning och uppföljning. Vi stramar upp, utvecklar rutiner och tar nytt grepp om de flesta funktioner. Internrevisorn har tagit en mer aktiv roll och har deltagit på flera styrelsemöten, vilket har varit mycket uppskattat.
 • Styrelsen har tagit fram en underhållsplan som sträcker sig 20 år framåt i tiden.
 • Styrelsen har fastställt en renoveringspolicy med tydliga regler och process.
 • Framsteg har gjorts i soprummet, installerat en dörr, lock och en ozongenerator. Mer information om soprummet kommer i ett separat mail.
 • Det finns numera ett swishkonto för att betala t ex gästlägenheterna.
 • Beslut om att inte höja avgiften i år heller.

Under 2017 har vi flera målsättningar

 • En ny gård, gårdsskjul och mer plats för att vara och umgås.
 • Eliminerad lukt i 9ans trapphus.
 • Genomföra OVK* i samtliga lägenheter.
 • Spola stammarna längst ned i huset.

Vill du vara med och utveckla Ljuset?

Vid vårens stämma behöver vi ersätta flera nyckelpersoner i styrelsen bl a ansvarig för hyreslokalerna. Posten soprumsansvarig är av outgrundlig anledning inte tillsatt. Kan du ekonomi, juridik, bygg, IT eller bara allmänt klok, älskar Ljuset och vill vara med och vårda huset? Kontakta valberedningen@ljuset.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *