Kommitté efterlyses till hobbyrummet

Styrelsen har ett förslag om att inreda ett hobbyrum i ”baren”.  Baren är en liten lokal som ligger dörr-i-dörr med tvättstugan. Många av er har varit där när tidigare styrelser haft introduktion för nya medlemmar och vi har också haft hemliga pubaftnar där, därav namnet. På senare år har den uteslutande använts av diverse byggare som jobbar med tak, nya lägenheter etc.

Även fortsättningsvis kommer den att nyttjas i detta syfte, närmast när vi renoverar gården. För det mesta står Baren dock outnyttjad, men vi har länge haft tankar på att inreda ett hobbyrum. Vi efterlyser därför några som vill ta fram ett förslag till vad detta skulle kunna inbegripa, hur det kan fungera rent praktiskt, vad som behöver göras och köpas in. Sedan ska förslaget presenteras för stämman. Hobbyrummet kan stå färdigt sen höst 2016.

4-5 personer tillsammans med 1-2 styrelsemedlemmar bör kommittén bestå av. Givetvis finns en fikabudget. Om du är intresserad, hör av dig till styrelsen@ljuset.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *