Nya tunnelbanan

Storstockholm förändras. I synnerhet Sofia står inför stora förändringar det kommande 10 åren. Busslinjer kommer dras om och senast 2025 kommer blå linje mot Nacka och Söderort gå rakt under vårt hus, om än på stort djup.
 
Styrelsen bevakar händelserna och senast var vi på öppet hus i samband med en samrådsperiod som nu pågår. Det som är intressant för vår del är var den södra uppgången hamnar, var busslinjerna ska dras, buller i samband med bygget samt skador på huset.
 
De sista frågorna är enkla. Buller och skador ska minimeras och föreningen ska som fastighetsägare se till att det blir så enligt alla till buds stående medel.
 
Det är sannolikt att den norra uppgången hamnar vid Tjärhovsplan. Båda kommer bestå av enbart hissar.
 
Utredningen om var uppgångarna kommer ligga har inte påbörjats. Men utredningsområdet inritad på kartan täcker in halva huset. ”…mellan Skånegatan och Åsögatan, i höjd med Borgmästargatan, står det.”
 
Vill ni ha en uppgång insprängd i Vita Bergen? Eller ska den ligga mitt i någon av korsningarna på Borgmästargatan? Lägenhetsvärden och trivsel står på spel.
 
Som privatperson kan du göra din röst hörd flera gånger under utredningsperioden och genom flera kanaler. Just nu pågår den första samrådsperioden. Vi uppmanar dig att skriva dina synpunkter och farhågor på Landstingets hemsida http://www.sll.se/nyatunnelbanan/. Vi kommer uppmana dig att göra så även kommande samrådsperioder.
 
Som förening kan vi påverka med en något starkare röst. Styrelsen har ännu inte tagit ställning om någonting och det kanske vi aldrig kommer att göra heller. Vill vi ha busslinjerna nära eller långt bort? 
 
Du kan alltså påverka genom föreningen också. Gör din röst hörd på stämman, kontakta styrelsen eller kandidera till styrelsen själv.
 
 

Soprumslukt

Tack för era synpunkter! Vi vet. Uppgång 10 luktar fortfarande sopor och vårt vanliga svar är att vi jobbar på det, vilket också är sanning. Vi visste att det skulle ta lång tid att lösa men vi förstår att boende irriterar sig på detta.
 
De goda nyheterna är att det har blivit bättre.
 
Vi har tätat och tätat om i flera omgångar. Senast var det Nomor som med ståltrådsgaller såg till att inga råttor kunde äta sig igenom gjorda tätningar.
 
Vi har också lagat den yttre dörren flera gånger. Det är av yttersta vikt att denna är stängd. Ventilationen sätts annars ur spel och luft trycks ut genom innerdörren. Nu verkar den gå att både öppna och stänga lätt, vilket är grundläggande funktioner för en dörr.
 
Enligt subjektiva bedömare har lukten mildrats. För boende är allt annat än bra dock klen tröst. Men var inte oroliga, vi är inte klara. Vi hade hoppats att dessa åtgärder skulle bevisa att ventilationen klarade sin uppgift förutsatt att rummet var tätt. Nu återstår bara att se hur den inre dörren fungerar.
 
Därför testar vi nu att hålla den inre dörren stängd i två veckors tid.
 
Om det då visar sig att lukten försvinner från trapphuset, då går vi vidare med åtgärder. Vi kan öka varvtalet på fläkten, permanent eller just vid dörröppningen. Vi kan sätta en gardin mellan stora rummet och det lilla.
 
De två återstående alternativen efter det är deprimerande. Antingen stänger vi innerdörren permanent eller så accepterar vi en viss lukt av sopor i trappuppgången. Vänta med era synpunkter tills vi står inför det beslutet.
 

Dörrmattor

Och allt annat i trapphusen
 
Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar, sopor, tvättmaskiner, växter, dörrmattor eller något alls i trapphusen. Det finns flera goda skäl till varför förbudet finns inskrivet i både lag och stadgor. Barnvagnar och dörrmattor brinner. Saker som inte brinner står i vägen vid utrymning när tex barnvagnar brinner. Dessutom försvåras trappstädningen.
 
Just dörrmattsförseelser har ökat på senaste tiden. Styrelsen har ansvaret att efterleva lag och stadgor så det ämnar vi göra.
 
Ta in mattorna (och allt annat) innan vi tar bort dem. Vi förvarar det vi tagit i beslag några månader innan det slängs. Det har vi befogenhet att göra.