Byggbuller och kompensation

Arbetet med omläggningen av taket kommer att pågå till veckan innan midsommar. Ombygganden av barnkrubban till lägenheter pågår till byggsemestern vecka 28-31 och fortsätter sedan 3 veckor i augusti där eventuella anmärkningar från slutbesiktningen åtgärdas.

Bilningen som pågått de senaste veckan avslutades igår och i och med det kommer även bygghissen att användas betydligt mindre, då allt rivningsarbete nu är avslutat. Bygghissen kommer att stå kvar till vecka 27.

Frågan om kompensation för störning av byggprojekten har diskuterats inom styrelsen länge och frågan har lyfts av de som drabbats hårdast. Vi har rådgjort med vår fastighetsjurist om vad som är praxis. Det som komplicerar kompensationerna är att vi alla är delägare i fastigheten och en kompensation till drabbade delägare finansieras av de andra delägarna, till skillnad från hyreslägenheter där man har en hyresvärd-hyresgäst relation. Här är vi alla delägare som kompenserar varandra.

Inom fastighetsjuridiken talar man om nyttjandegrad av sin lägenhet och då avses att man under normala omständigheter har ett fullt nyttjande, 100%. Om man exempelvis saknar kök pga. en vattenskada som föreningen orsakat, minskar nyttjandet till omkring 60% då alla andra funktioner i lägenheten fortfarande finns kvar.

När det kommer till ljudstörningar, kompenserar man inte delägare för det, då ljudstörningar inte minskar nyttjandet av lägenheten. Ljuden kan vara inskränkande på tillvaron dagtid, men då vi har nyttjanderätt för bostäder och inte lokaler (ex. kontor) kan och ska vi inte kompensera för ljudstörningar dagtid, 0700-1700.

Den enda reella minskningen av nyttjande som vi kan kompensera för är de som får ökad insyn genom fönstren pga bygghissen och då måste ha sina persienner nedfällda dagtid. Detta är ett minskande av nyttjande då man inte kan få in dagsljus via sina fönster. Vår fastighetsjurist rekommenderar då en kompensation på 2.5-5% av avgiften. Styrelsen har beslutat att ge de drabbade maxkompensation (ett engångsbelopp), 5% av månadsavgiften, för hela perioden som bygghissen står på gården, ca 1 år. De som har minskning av nyttjande är de 4 lägenheterna i uppg 5 och de 4 lägenheterna uppg 6 som har bygghissen rakt framför sina fönster. Bostadsrättsinnehavarna av desssa lägenheter kommer alltså få 5% avdrag på avgiften under den perioden hissen står på gården.

Styrelsen kan inte kompensera på en högre eller annan nivå. Frågan kan självklart lyftas till en föreningsstämma, men styrelsens mandat medger inte att vi frångår praxis inom området och ger godtyckliga kompensationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *