Innergården

Som tidigare nämnts har styrelsen beslutat att inte anlita extern hjälp beträffande skötseln av innergården. Därför vill vi nu uppmärksamma samtliga boende i huset att vi tillsammans måste hjälpas åt att klippa och vattna gräsmattor och buskar. Gårdsredskap förvaras i det gula huset mitt på gården.a med i styrelsen. Vi behöver personer som kan väljas på både ett och två år.

Vinden

Styrelsen vill påpeka att det inte är tillåtet att ställa saker i vindsgångarna p.g.a. brandföreskrifter. Därför ber vi er som har saker där att avlägsna dem snarast.

Innergården

Som tidigare nämnts har styrelsen beslutat att inte anlita extern hjälp beträffande skötseln av innergården. Därför vill vi nu uppmärksamma samtliga boende i huset att vi tillsammans måste hjälpas åt att klippa och vattna gräsmattor och buskar. Gårdsredskap förvaras i det gula huset mitt på gården.a med i styrelsen. Vi behöver personer som kan väljas på både ett och två år.

Vinden

Styrelsen vill påpeka att det inte är tillåtet att ställa saker i vindsgångarna p.g.a. brandföreskrifter. Därför ber vi er som har saker där att avlägsna dem snarast.

Innergården

Som tidigare nämnts har styrelsen beslutat att inte anlita extern hjälp beträffande skötseln av innergården. Därför vill vi nu uppmärksamma samtliga boende i huset att vi tillsammans måste hjälpas åt att klippa och vattna gräsmattor och buskar. Gårdsredskap förvaras i det gula huset mitt på gården.a med i styrelsen. Vi behöver personer som kan väljas på både ett och två år.

Vinden

Styrelsen vill påpeka att det inte är tillåtet att ställa saker i vindsgångarna p.g.a. brandföreskrifter. Därför ber vi er som har saker där att avlägsna dem snarast.