Vi önskar er en härlig sommar! ☀️

Hej alla medlemmar i brf Ljuset!

Sommaren är här, och vi hoppas ni haft en fin midsommar! Då känns det extra skönt att pandemiläget har förbättrats kraftigt i Stockholms län. Efter stämman i våras fick styrelsen tre nya ledamöter och själv tillträdde jag som ny ordförande. Vår förening och styrelse håller sedan många år en hög kvalitet och vi kommer fortsätta i samma anda.

De kraftiga skyfallen och sprängningarna för den nya tunnelbanan har visat vissa sårbarheter i vår dränering och fasad. En markjustering utanför de portar där vattnet inte kunde rinna undan är beställd, likaså reparation av den skadade fasaden. Huset ska stå starkt i många år och det är en hög prioritet att åtgärda fel som kan förvärras på sikt. Därför målas just nu våra fönster om, som en del i underhållsplanen. 

Under våren hade vår fastighetsförvaltare stora organisatoriska problem vilket flera av er säkert uppmärksammade då felanmälningar drog ut på tiden eller blev liggande. Vi har därför tagit in offerter för ny upphandling och jag har stor tilltro till att det kommer märkas en förbättring i åtgärdshantering redan nu i sommar.

Innan nyhetsbrevets övriga informationspunkter vill jag avslutningsvis tacka de avgående styrelseledamöterna Hedda Nilsson Orviste, Kasper Harbo Hansen och Martin Camitz för ett gediget arbete under åren. Styrelsen har ett stort ansvar och vi kommer fortsätta att jobba hårt för att upprätthålla en hög kvalitét.

Jag hoppas att ni alla får en fortsatt härlig sommar!

Varma hälsningar,

Jakob Svensson, ordförande 

Expen under sommaren

Expeditionen håller stängt under sommaren för att öppna igen tisdagen den 31/8.Vi kontrollerar regelbundet mail och brevlåda och ni kommer lättast i kontakt med oss på styrelsen@ljuset.se.För ev felanmälan eller andra frågor hittar ni kontaktuppgifter till CEMI (teknisk förvaltare) och SBC (ekonomisk förvaltare) på orange lapp i alla portar.

🍎Odlingsgruppen

Skördesäsongen är här. Läs gärna på ”Kopparhuset” vad som för tillfället är i säsong och kan skördas, det står skrivet med vita krita på väggen som vetter mot odlingslådorna. Tex är det nu en bra tid för rabarber. Tänk på att ej klippa av bladen utan skörda de yttre bladen med ett litet ryck så kan vi fortsätta att skörda rabarber hela sommaren. Instruktioner finns även vid rabarberplantorna. 

Vi har komposter på gården, dessa är endast till för trädgårdsavfall. Odlingsgruppen försöker med hjälp av trädgårdsavfall få fram en fin mullrik jord till våra odlingslådor. Fruktrester, snittblommor och krukväxter hör inte hemma i komposten på gården. Fruktrester kan locka till sig stadens råttor. Fruktrester komposteras med fördel i de bruna papperspåsarna som lämnas i soprummet.

Är du intresserad av att odla, rensa ogräs och vattna kontakta gärna Ljusets Odlingsgrupp.

Underhållsmålning av fönster

Insamlandet av nycklar går väldigt trögt, vi får in mindre än 50% av de aviserade lägenheterna, det gör att underhållsmålningen tar längre tid än beräknat. Vi kommer därför fortsätta även nästa år. Underhållsmålningen gör vi för att hålla våra långsiktiga kostnader så låga som möjligt, som medlem i vår BRF har du en skyldighet att hjälpa till, det är din förening. Vi behöver få bättre respons och undrar därför om det är sättet ni blir aviserade på är det som orsakat detta? I så fall skulle vi uppskatta om ni kan maila styrelsen och meddela hur vi kan förbättra denna process. 

🔥Ny grill

Nu har vi fått en gemensam grill till innergården! Hoppas att den uppskattas nu när det är varma kvällar ute. Borste till gallret och tunna för grillkolsrester finns i anslutning till grillen. Släng inga sopor i tunnan för kolresterna. Passa på att grilla och njut av sommaren, men kom ihåg att det ska vara tyst efter 22 även på innergården. 

Skatteplanering

I och med att föreningen amorterat vill styrelsen uppmärksamma att den som säljer en bostadsrätt får i normalfallet dra av bostadsrättens andel av privatbostadsföretagets amorteringar som kapitaltillskott, när han eller hon ska beräkna sin kapitalvinst. Amorteringarna ska vara gjorda under säljarens innehavstid. Innehavstiden är tiden mellan förvärvet och avyttringen av bostadsrätten. Tillträdet har inte någon betydelse. Mer info kring detta finns på skatteverkets sida.

Huskurage

2016 antog föreningen policyn Huskurage. Nu finns uppdaterad information i alla portar/uppgångar och vi skriver mer om detta i nästa Nyhetsbrev. Vill du läsa mer redan nu hittar du information på huskurage.se.