Badrummen börjar bli gamla

De flesta badrummen i föreningen kan åldersbestämmas till 1994. De är ålderstigna, med andra ord och i dessa sammanhang finns det inget aktningsvärt med hög ålder. Det finns en risk för vattenskador när tätskiktet spricker.

Störst risk är vid golvbrunnen. Där ansluter tätskiktet och där rinner det mycket vatten. Men även vid skarvar bildas sprickor lätt. Obetänksamma innehavare kanske har gjort hål i tätskiktet för att hänga upp saker. (Sådant ska alltid utföras av fackman.)

Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för badrummets skick och underhåll. Om det inte håller måttet måste du som ägare byta ut tätskiktet och golvbrunn.

Från och med nu kommer styrelsen regelbundet påminna om våra åldrande badrum och inkludera informationen i vår information till nya medlemmar. Om olyckan är framme ska ingen kunna säga att de inte visste det.

Vårstädning på vinden

Med start om 3 veckor kommer lösa föremål på vinden, allt som inte förvaras på avsedd plats, att lappas upp. Saknar föremålet värde slängs det inom kort. Allt fotograferas och övrigt av värde tas i förvar. Förteckning av fynd kan beskådas på facebooksidan. Beroende på hur mycket det blir kan en del saker hamna i grovsopor som egentligen inte borde vara där.

Kontorshotell

Då en av våra lokaler nyligen blev ledig fick vi en oväntad möjlighet att testa en av våra visioner, vår alldeles egna co-working space för våra trångbodda och hemarbetande medlemmar. Det här är framtiden för bostadsrättsföreningar tror vi.Vi kommer strax börja inreda och kommer kunna erbjuda upp till 10 arbetsplatser, hyrbara på dagsbasis med tillgång till konferensrum och wi-fi.Anmäl ditt intresse på kontorshotell@ljuset.se.

🚰 Huvudkran- och säkring

I samband med renovering behöver man ofta stänga av vattnet för stammen man bor på. Huvudkranarna sitter oftast inte tillgängligt, det måste föregås av information till grannarna och inställningen på varmvattencirkulationen (VVC) måste noteras för att återställas rätt. Allt detta har Cemi, vår tekniska förvaltare, rutiner för så det är till dem man vänder sig. Detsamma gäller huvudsäkringar om de behöver bytas.

🪚 Sammanslagning av lägenheter

Trivs du i Ljuset men bor trångt? Varför inte slå ihop två lägenheter?Att slå samman lägenheter är en populär sport i föreningen, både horisontellt och vertikalt. Styrelsen känner till 6 sammanslagningar varav en lägenhet som består av hela 3 enskilda objekt. Styrelsen uppmuntrar företeelsen. Vi har ett överflöd av små ettor med relativt hög omsättning, som ofta hyrs ut eller är övernattningslägenheter, och ofta är förstagångslägenheter. Här ska vi särskilt understryka att alla medlemmar är en tillgång i vår välmående förening! Men föreningen mår bra av balans. Större lägenheter ger mer långsiktigt boende, mer engagemang och mindre slitage och konflikter. Så om ni går i tankar att köpa ut grannen så kan ni förvänta er stöd av styrelsen.
En fråga som kommer upp är hur den juridiska sammanslagningen går till och det enkla svaret är att det görs inte normalt, det är alldeles för komplicerat. Objekten fortsätter vara separerade och inga intressenter såsom mäklare, försäkringsbolag, banker har några bekymmer att hantera saken.

🥶 Värme

När kylan kommer får Cemi det hett. Denna vinter har de varit märkligt förskonade från anmälningar om att det är kallt i lägenheterna eller att elementen är kalla. Detta trots att kostnaden för värme verkar ha gått ner. Det beror, tror vi, på att den ”nya” värmepumpen efter flera säsonger äntligen börjar bli injusterad.

Systemet som består av ett oöverskådligt nätverk av flödande vatten, frekvensstyrda pumpar, strypventiler och mystiska förkortningar, är i ett skede av ständig injustering. Föreningen har kontrakterat en person för detta ansvar och några av er har haft honom på besök.

Systemet och de enskilda radiatorerna är föreningens ansvar. Ni får gärna lufta själva eller knacka på ventilerna om ni vet hur man gör. Ni får inte ändra på några andra inställningar för då rubbas hela det känsliga systemet och någon kommer få det riktigt kallt.

Ni får också mer än gärna ringa Cemi för hjälp. I de allra flesta fall kan vi åtgärda elementen eller i vissa fall konstatera att ni har det oförskämt behagligt trots allt.

Systemet klarar av att hålla behaglig temperatur i hela huset, undantaget de riktigt kalla nätterna som ändå är rätt sällsynta. Men man kan inte ställa vilka krav som helst. Jobbar man hemma en hel dag och sitter stilla, då kanske man behöver sno en filt om sig även om man fått upp rimlig värme i lägenheten. Det blir dragigt nära fönstren och har man mycket glasyta som hörnlägenheterna har, då är det helt klart jobbigare. Man kan inte strypa all ventilation. Luften måste trots allt röra sig lite grann för komma åt att värma och så får den inte vara för fuktig.

Man får gärna även komma ihåg att värmen är vår utan konkurrens största regelbundna kostnad. Kring 2 miljoner kronor per år eller 7500 kr per lägenhet.

På vår hemsida har vi nyligen uppdaterat informationen om värme.

♻️ Våra Soprum

Emellanåt lagras glas, metall och grovsopor på fel ställen i soprummet. Därför kan det vara bra att känna till hur sopsorteringen är organiserad i BRF Ljuset.

Glas- och metallåtervinning ligger i samma rum som grovsopor. Tyvärr blir felaktigt placerade saker liggande tills dess att en vänlig granne väljer att städa upp efter någon annan. En bestämd och vänlig uppmaning är därför att var och en slänger sina sopor i rätt kärl direkt vilket blir trevligare för alla.

💥💔 Skador av sprängningarna

Vibrationsmätare är nyligen uppsatta i föreningen för att kunna kontrollera hur sprängningarna påverkar vårt hus. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att hålla koll på om ni märker någon skada i era lägenheter. Anmäl i så fall skadan till Region Stockholm via denna länk

En av styrelsens medlemmar rekommenderar också att skydda känsliga föremål, såsom glasgrejer och tavlor, genom att plocka undan eller ställa på säkert ställe då de kan åka i golvet.

💥🚇 Information om utbyggnad av tunnelbanan

Ljuden som vi skrev om i förra nyhetsbrevet har intensifierats och det är för att de spränger precis vid kvarteret Ljuset. Under de närmaste veckorna kommer de att passera Bondegatan för att svänga upp på Klippgatan.
Kartan nedan visar ’Utsprängd tunnel’ i grönt och ’Planerade arbeten vecka 7-14’ i orange. Uppdaterade kartor finnas att hitta på regionens Så här långt har vi kommit sida.

Vi vill påminna om att det går att aktivera en sms-tjänst så att du kan få en förvarning ca 30 minuter innan en sprängning ska ske. Gå in via länken och scrolla ner till rubriken Information om sprängningar, där kan du anmäla ditt telefonnummer.
Mer information om arbetet finns att hitta här.