Skärpta regler för cykelparkering

Styrelsen överväger skärpta restriktioner för att komma för underlätta vid cykelparkeringen på gården. Bl a diskuteras en begränsning på antalet utfärdade tillstånd.

Cykel parkeras innanför ovalen, inte på gångarna och inte i rabatten. Fri passage förbi sandlådan måste ges.
Kom ihåg: om du inte använder cykeln regelbundet ska den inte stå i föreningens gemensamma utrymmen. Mer info om cykelparkering finns att hitta här ?.