Stamspolning med start 5e Oktober

Stamspolning kommer ske i hela huset med start 5e oktober. Avisering sker veckorna innan med mer exakt tid och vad man ska tänka på.

Stamspolning minskar radikalt vår exponering för kostsamma vattenskador. Det är viktigt att vi kan komma in i alla lägenheter och utföra skyddsarbetet.