Avdrag för gasavgift

Efter en översyn av gasavgifterna och de rabatter som lämnas för plomberad gas har det framkommit att rabatten behöver justeras. Avdragen kommer justeras i samband med januari månads avgift. De nya avdragen framgår här nedan.

Avdrag nu Avdrag fr om januari 2017
1:or 211 kr     184 kr
2:or 229 kr      209 kr
3:or 241 kr      224 kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *