Nytt system med parkeringstillstånd

Cykelförrådet och platserna på gården är avsedda att användas för cyklar som brukas, inte förvaras. Något annat har vi inte plats för.

Redan nu kan ni hämta parkeringstillstånd på expeditionen. De ingår i ett system som vi kommer ta i bruk framöver istället för de buntbandslappar vi tidigare använde för att rensa ut övergivna cyklar.

Ett parkeringstillstånd per lägenhet utfärdas till en början. Ni kommer att få en dekal som är giltig till nästa sommar, att fästa på cykeln, väl synlig på ramen eller stänkskärmen.

Cyklar utan dekaler kan rensas bort utan förvarning. Precis som vid tidigare utrensningar förvaras de då i tre månader och kan därefter komma att skrotas.

När öppnas förrådet på riktigt?

De cyklar som stod i cykelförrådet när det stängdes var i många fall fastlåsta vid ett ställ. Det är de inte längre varför vi inte kan öppna utan vidare. Vi kommer anslå en tidpunkt då vi öppnar förrådet under övervakning. Då får ni tillfälle att hämta er cykel eller sätta på en dekal och låsa fast cykeln igen.

Vår uppfattning är att de allra flesta cyklar i förrådet ska därifrån på ett eller annat sätt. De cyklar som uppfyller kraven på att få stå där torde nämligen ha hämtats av sina brukare under våren.

Varför gör ni det här?

Föreningsstämman beslutade för två år sedan att genomföra en renovering av gården varigenom gräs- och planteringsytorna utökas på bekostnad av gårdshuset och cykelplatserna. Samtidigt ökar ytan i cykelförrådet.

Totalt sett får vi dock färre cykelplatser. Det innebär att vi måste utnyttja de vi har effektivare. Vi har inte plats för övergivna cyklar eller cyklar som används väldigt sällan.

Systemet med återkommande utrensningar har inte fungerat tillfredsställande.

Hur många cykelplatser finns det?

Vi vet inte riktigt ännu. Uppskattningsvis kommer det finnas 150 ställ varav de flesta i cykelförrådet. Det går säkert att klämma in fler, men det kommer troligtvis inte finnas en per lägenhet. Det har det å andra sidan aldrig gjort.

Vi har två cyklar. Får vi bara parkera en?

Till en början kan du hämta ut ett tillstånd. När vi ser hur många tillstånd som hämtats ut kan vi utfärda fler. Efter första utrensningen kan vi utfärda ännu fler och när gården är klar, ännu fler.

Jag har en cykel som jag nästan aldrig använder. Måste jag sälja den?

Den får iaf inte stå på gården eller i cykelförrådet. Dessa platser är till för cyklar som används regelbundet på sommarhalvåret. Om cykelplatserna används för förvaring kommer vi inte kunna utfärda behövliga tillstånd åt dina grannar med större hushåll.

För långtidsförvaring av cyklar hänvisas du till ditt vindsförråd.

Jag hade på gården/i cykelförrådet en cykel utan parkeringstillstånd. Nu verkar det som att ni rensat ut den. Hur får jag den tillbaka?

Vi behåller cyklarna i eget förvar i minst 3 månader. Mejlar du en beskrivning till styrelsen så plockar vi fram den. Har det gått längre tid än så finns risken att den skrotats.

När jag får besök ställs cykeln ofta på gården. Kan den rensas bort då?

Ja, om ni har otur. Så ställ den i cykelstället på Klippgatan eller ta in den i lägenheten. Den får inte stå på gården, i valvet och naturligtvis inte i trappuppgångarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *