Gott nytt år!

Styrelsen önskar gott nytt år och tackar för det som varit! Under 2015 har vi –

 • Sparat enormt mycket pengar på värme.
 • Bundit hälften av våra lån till en låg ränta
 • Bytt värmeundercentral.- Haft en brand och två vattenskador
 • Inte riktigt hunnit med att renovera gården men väl ett cykelrum
 • Inte hunnit sätta upp dörren i soprummet
 • Stamspolat ALLA lägenheter, lokaler och utrymmen
 • Fått en ny lokalhyresgäst.
 • Lämnat synpunkter på dragning av tunnelbanan och placering av uppgången.
 • Beställt en hjärtstartare

Under 2016 ska vi

 • Äntligen renovera gården och bygga nytt barnvagnsförråd
 • Installera en luftsluss i soprummet
 • Eventuellt inreda ett hobbyrum

Hjärtstartare installerad i 9:an – HLR-kurs för medlemmarna

I dagarna ska en hjärtstartare sättas upp i trappuppgången i uppgång 9, samma uppgång som expeditionen och gästlägenheterna. Detta var från början ett förslag från en medlem utanför styrelsen och det var även han som stod för huvudparten av upphandlingen. Sådana initiativ uppmuntras! Många av våra boende kommer säkert att uppskatta tryggheten som den skänker.

Hjärtstartaren registreras i ett centralt register som är sökbart med en smartphone och Larmtjänst kan hänvisa hit. I köpet ingick även en utbildning i HLR och hjärtstartarens funktion för ett begränsat antal. Utbildningen är 13 januari 19-21. Mejla styrelsen senast 6 januari om du är intresserad av att delta.