Begränsade öppettider på expeditionen

Vår målsättning är att hålla expeditionen öppen varje tisdag kl 19 med två stycken representanter ur styrelsen närvarande. De flesta ärenden hanterar vi såklart över mejl, men vi tycker det är värdefullt och framförallt trevligt att på detta sätt få personlig kontakt med de boende. Det är ofta nyinflyttade kommer förbi bara för att säga hej.
 
Tyvärr har det förekommit för många incidenter med mindre angenäma eller direkt obehagliga besök. Till följd av detta har vi tagit beslutet att endast hålla öppet om vi kan bemanna expen med minst två styrelseledamöter. Om den ena får förhinder kommer den andra inte ensamt öppna.
 
Detta är naturligtvis djupt beklagligt och det är en illavarslande signal det sänder till personer som kan tänka sig ställa sig till förfogande för framtida styrelser.
 

 

Gårdsrenovering försenat

Nästa steg på gårdsrenoveringen är det nya gårdshuset. Vi är på ritbordsstadiet. F.d. ledamot Anders Rehnberg har åtagit sig uppdraget och enligt uppgift går det framåt.
 
Förseningen beror på samma beklagliga omständigheter som i förgående punkt. Nu är slutdatum satt till sista april 2016. När gården renoveras kommer antal parkeringsplatser att minskas, det är därför vi byggt extra platser i cykelrummet.
 

 

Cykelrummet försenat

Spräckningarna för att utöka kapaciteten i cykelrummet för de cyklar som används dagligen, drog ut på tiden till mångas förtret. 
Färdigställandet har tyvärr inte kommit igång efter det, pga av beklagliga omständigheter som ingen kunde rå för. Innan året är slut hoppas vi att golvet blir klart och att utrymmet blir inrett med nya cykelställ så att vi kan börja nyttja det.

Cykelrummet är stängd tillsvidare. Behöver du din cykel så kontakta styrelsen så hjälper vi dig.

 

 

Cykelparkering

Vi vill påmminna om att långtidsförvaring av cykel inte tillhandahålls av föreningen. Vi är många som bor i huset och det finns bara utrymme för de som använder sina cyklar regelbundet. Nya regler och ett nytt system om cykelparkering kommer att tas fram i samband med renoveringarna. 
 
Vi vet att det är många som vill hjälpa oss med cyklarna. Hör gärna av er (igen) till styrelsen!
 

 

Värmecentralen på väg att ersättas

Styrelsen håller på att upphandla en nya värmeundercentral då den nuvarande i princip är uttjänt. Det är sannolikt att en smartare undercentral kommer att medföra en god besparing på vår energikostnad och att vi redan inom några år kan räkna hem kostnaden för en ny.
 
Centralen kommer att bytas så att det högst blir avbrott i värmeförsörjningen under en dag.
 

 

Brödrost vållande till katastroftillbud

En vacker vårdag fick er skribent ett samtal om att spåra en boende vars lägenhet avgav brandrök. Då stod redan räddningstjänsten på gården. En brödrost låg och pyrde på marken. 
 
Det var en granne som höll på att flytta in på samma plan larmade parallellt med en annan granne som känt brandrök från balkongen i uppgången intill.
 
Snälla, snälla, gott folk! Hade brandkåren kommit 15 minuter senare hade katastrofen varit ett faktum. Vi vågar inte tänka på vad som hade hänt om omständigheterna varit andra, om det bara inträffat på natten. Man kan lugnt säga att styrelsen hade haft annat att tänka på än gårdsrenovering och fastigheten och föreningen Ljuset hade inte återhämtat sig på flera år.
 
Läs mer om de vanligaste brandorsakerna och hur du skyddar ditt hem och vårt hus.
 
 
Var rädda om er!
 

 

Stamspolningen genomförd till 93 %

Andelen lägenheter där spolarna kunnat utföra sitt värv är långt högre än vi hade förväntat oss och vi är mycket nöjda! Tack för ert samarbete!
 
Med tanke på att vattenläckage är så kostsamt för föreningen är stamspolning är emellertid inte något som gärna görs i så många lägenheter som möjligt – det utförs till 100 % i alla lägenheter. I sista hand begär vi handräckning av kronofogden. Därför kommer vi inom kort avisera en tredje omgång stamspolning till kvarvarande lägenheter och den kommer bekostas helt och hållet av innehavarna för dessa.
 

Höststädning

Söndagen den 4:e oktober har vi höststädning där vi tillsammans ta hand om gården och all skräp som ligger kvar efter sommaren. Alla är välkomna och bidra efter förmåga. Därefter bjuder föreningen på något att äta.