Flytt av cyklar

V 19 börjar vi spränga i cykelrummet för att ge plats åt fler cyklar. Det är en skonsam sprängningsmetod vi använder så det kommer inte märkas som buller eller orsaka skador. Föreställ er en vedklyv…
 
Alla cyklar i det första rummet på cykelförvaringen i Bondegatan 47 måste flyttas senast den 29 april.
 
Cyklar kan flyttas till det andra rummet längre in på Bondegatan 47, men:
 
Cykelförvaringen på Bondegatan 47 kommer vara stängd under de 6 veckor som sprängningen pågår.
 
Cyklar bör inte flyttas till gården därför att inom kort kommer vi begära att cyklar (och mopeder) flyttas även från gården inför renoveringen där.
 
Vi kommer tillgängliggöra cykelförvarningsutrymmen men det blir troligtvis först när vi börjar med gården.
 
Vi ber om ursäkt för den korta förvarningen och den dåliga organisationen som beror på strul med entreprenörer och att vi prioriterar att ha gården klar så att den kan utnyttjas maximalt i sommar. Vi hoppas på er förståelse och samarbetsvilja under denna extraordinära tid.
 
Mer information om cyklar och gårdsrenovering ges löpande och akut information kommer anslås. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss på mejl.
 
Som vi tidigare annonserat kommer vi inte bereda plats för motorfordon alls i vår fastighet efter att gården renoverats.
 
 
Var ska jag ha min cykel som jag använder dagligen?
 
I din lägenhet, i vindförrådet eller på gatan. Om du inte övervägt att ha en cykel i lägenheten, gör det nu. Av alla dåliga ställen kanske detta är det bästa? Du slipper låsa, du är cykelklar så fort du kommer ut i friska luften, du slipper bry dig om fler lappar eller information och belastningen på föreningen är minimal.
 
 
Var ska jag ha min cykel som jag inte använder så ofta?
 
I det innersta rummet på Bondegatan 47, i ditt vindsförråd eller någon helt annanstans. Vi kommer öppna fler utrymmen om några veckor men de kommer inte räcka för alla cyklar.
 
 
Var ska jag ha min cykel som jag inte använder alls?
 
Anledningen till att vi ökar antalet cykelplatser i cykelförvaringen är att vi minskar dem på gården. Totalt sett kommer antalet cykelplatser att öka men vi är 261 lägenheter och vi har aldrig haft eller kommer ha plats för ens en cykel per lägenhet. Det är inte solidariskt att ta plats för fler cyklar än de som används.
 

Stamspolning

Med start i slutet av maj och fyra veckor framåt kommer Solna Högtrycksspolning rengöra våra avloppsstammar för att förhindra läckage, stopp och slitage. Stopp i avloppet och resulterande vattenskador är en av våra största kostnader i föreningen.
 
Tillträde till era lägenheter behövs alltså någon gång i maj och juni. Spolarna kommer avisera om exakt tidpunkt.
 
Spolarna kommer själva ha hand om nyckelhanteringen. Styrelsen kommer inte vara inblandad alls. Ni kan alltså inte som tidigare lämna nyckeln i vårt brevinkast. Kan ni inte lämna dem till spolarna, fråga en granne.
 
Har ni inte kopior på era dörrnycklar att lämna ut, för er egen och föreningens skull, fixa det på en gång.
 
Vi är glada över kunna anta en offert från en mycket kompetent och högkvalitativ firma som visat prov på det när vi haft dem i huset för akuta spolningar. De är dessutom mycket sociala. Fråga dem om hur du kan hjälpa till att hålla stammarna intakta!
 
 
 

Klotter

Vi har knutit ett fastpris-avtal med en klotterfirma. Ser ni klotter, meddela styrelsen på mejl så kommer det att tas bort inom några dagar. Tidigare har vi gjort punktvisa kraftsamlingar. 
 
Vi har anledning att tro att klottrare bor i föreningen eller har anknytning hit. Vi vill jättegärna identifiera dessa individer. Håll ögonen öppna!

Samrådsmöte tunnelbanan

Samrådsperiod angående nya tunnelbanan pågår.

Torsdagen den 19 FEBRUARI 15.00-20.00 är det öppet hus på Spårvägsmuseet, Tegelviksgatan 22. Extra viktigt för oss i Ljuset eftersom tunnelbanan är planerad att gå rakt under vårt hus.

Gör din röst hörd angående detta och de planerade uppgångarna!